Finansör

KKDF Nedir?

Anapara Kur Farkından Kaynaklanan KKDF+BSMV Tutarı Nedir?

Banka kayıtlarının TL olarak tutulması zorunluluğu nedeniyle, müşterilerden döviz cinsinden tahsilat yapılan dövize endeksli bireysel finansman kullandırımlarında, her taksit döneminde, müşterilerin yaptıkları ödemeler ile banka muhasebe kayıtları arasındaki kur farkından kaynaklanan tutarlara, Merkez Bankası talimatları gereğince, daha önceden belirlenen oranlarda KKDF+BSMV uygulanmakta olup, tahsil edilen KKDF+BSMV ilgili kurumlara aktarılmaktadır.

KKDF ve BSMV taksitin içindeki anapara kur farkı üzerinden belirli oranlarda tahsil edilmektedir.

KKDF + BSMV tutarları ödeme planlarında gösterildiği üzere zaten tahsil ediliyor, o zaman neden ayrıca bir daha KKDF + BSMV talebinde bulunuluyor?

Ödeme planlarında yer alan KKDF+BSMV tutarları kullandırılan fonun kârı üzerinden hesaplanmakta olup, taksit tutarlarının içine dahil edilmiştir.

Anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarları ise sadece dövize endeksli bireysel fon kullandırımlarında, kurlardaki artışlar üzerinden hesaplanarak taksit tutarlarına ilave olarak tahsil edilmektedir.

Anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarı nasıl hesaplanıyor?

Taksit tarihindeki kurun fon kullandırım kurundan yüksek olması durumunda (şayet yüksek değilse müşteriye herhangi bir yükümlülük doğmamaktadır), taksit tarihindeki kur ile fon kullandırımındaki kur arasındaki farkın ilgili taksitin içindeki anapara ile çarpımı üzerinden BSMV ve KKDF matrahı hesaplanmakta olup; matrahlar üzerinden belirlenen oranlarda KKDF "%15" (konut finansmanı hariç) ile BSMV "%5" (konut finansmanı hariç) tutarları tahsil edilmektedir.

BSMV’de taksit günündeki kur ile fon kullandırım kuru arasındaki fark dikkate alınırken, KKDF’de yeni uygulama 2008/14420 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/12/2008 tarih ve 27096 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yeni uygulama ile birlikte taksit günündeki kur ile fon kullandırım kuru arasındaki fark dikkate alınmaktadır.

Örnek I

Finansman tutarı: 5.000 USD
Finansman kullandırım kuru: 1,3000 TL.
Beşinci taksit günündeki döviz kuru: 1,4000 TL.
5. taksitin içindeki anapara: 150 USD

KKDF kur farkı : 1,4000 - 1,3000 = 0,1000 TL.
BSMV kur farkı : 1,4000 - 1,3000 = 0,1000 TL.

Müşteriden tahsil edilecek taksitin içindeki anapara kur farkından kaynaklanan KKDF ve BSMV tutarları :

KKDF matrahı =Taksitin içindeki anapara * KKDF kur farkı
KKDF tutarı = (Taksitin içindeki anapara * KKDF kur farkı) * (KKDF)
KKDF tutarı = (150 * 0,1000) * (0,15)
KDF tutarı = 2,25 TL.

BSMV matrahı = Taksitin içindeki anapara * BSMV kur farkı
BSMV tutarı = (150 * 0,1000) * (0,05)
BSMV tutarı = 0,75 TL

KKDF + BSMV tutarı = 2,25 + 0,75 = 3,00 TL

5. taksit tutarına ilave olarak müşteriden 3,00 TL tahsil edilecektir.


Örnek II

Finansman tutarı: 150.000 USD
Finansman kullandırım kuru: 1,3000 TL.
Beşinci taksit günündeki döviz kuru: 1,4200 TL.
5. taksitin içindeki anapara: 2.000 USD.

KKDF kur farkı : 1,4200 - 1,3000 = 0,1200 TL.
BSMV kur farkı : 1,4200 - 1,3000 = 0,1200 TL.

Müşteriden tahsil edilecek taksitin içindeki anapara kur farkından kaynaklanan KKDF ve BSMV tutarları :

KKDF matrahı = Taksitin içindeki anapara * KKDF kur farkı
KKDF tutarı = (Taksitin içindeki anapara * KKDF kur farkı) * (KKDF)
KKDF tutarı = (2.000 * 0,1200) * (0,15)
KKDF tutarı = 36 TL.

BSMV matrahı = Taksitin içindeki anapara * kur farkı
BSMV tutarı = (2.000 * 0,1200) * (0,05)
BSMV tutarı = 12,00 TL

KKDF + BSMV tutarı = 36 + 18 = 48 TL

5. taksit tutarına ilave olarak müşteriden 48 TL tahsil edilecektir.


Örnek Olay I

Bankamız tarafından 50.000 ABD Doları karşılığı dövize endeksli taksitli tüketici finansmanı kullandırıldığını ve her taksit tutarının 1.000 ABD Doları karşılığı TL olduğunu kabul edelim. Her bir taksit tutarının içinde 100 ABD Doları kar payı, 5 ABD Doları Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve kar üzerinden 15 ABD Doları KKDF’nin yer aldığınız varsaydığımızda, aşağıda verilen döviz kurları da dikkate alınarak ilk üç taksit için kur farkı üzerinden fon kesintisinin şöyle hesaplanması gerekmektedir. (KKDF oranı % 15 olarak dikkate alınmıştır.)

Finansman kullandırım tarihindeki kur = 1,40 TL (Proje Kuru)
Birinci taksit ödeme tairihinde = 1,47 TL (Tahakkuk Kuru)
İkinci taksit ödeme tarihindeki kur = 1,42 TL (Tahakkuk Kuru)
Üçüncü taksit ödeme tarihindeki kur = 1,55 TL (Tahakkuk Kuru)

Birinci taksit ödemesi için kur farkı üzerinden KKDF kesintisinin hesaplanması:

Taksit içindeki anapara tutarı = 880 Dolar
Kur Farkı = 1,47 – 1,40 = 0,07 TL
KKDF’ye tabi tutar = 880 x 0,07 = 61,60 TL
KKDF kesintisi = 61,6 x 0,15 = 9,24 TL

İkinci taksit ödemesi için kur farkı üzerinden KKDF kesintisinin hesaplanması:

Taksit içindeki anapara tutarı = 880 Dolar
Kur Farkı = 1,42 – 1,40 = 0,02 TL
KKDF’ye tabi tutar = 880 x 0,02 = 17,60 TL
KKDF kesintisi = 17,6 x 0,15 = 2,64 TL

Üçüncü taksit ödemesi için kur farkı üzerinden KKDF kesintisinin hesaplanması:

Taksit içindeki anapara tutarı = 880 Dolar
Kur Farkı = 1,55 – 1,40 = 0,15 TL
KKDF’ye tabi tutar = 880 x 0,15 = 132 TL
KKDF kesintisi = 132 x 0,15 = 19,80 TL

Dövize endeksli bireysel finansman borcumu erken kapatmak ya da ara ödeme yapmak istediğimde yine anapara kur farkından kaynaklanan KKDF +BSMV tutarlarını ödeme yükümlülüğüm var mı?

Evet, erken kapama ve ara ödemelerde de anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarlarını ödemeniz gerekmektedir.

Kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarı üzerinden banka herhangi bir gelir elde ediyor mu?

Hayır, müşterilerden tahsil edilecek kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarları üzerinden banka’nın herhangi bir gelir elde etmesi söz konusu olmayıp, tahsil edilen tutarlar direkt olarak ilgili kurumlara aktarılmaktadır.

Sizden fon kullanan/kullanmış olan bir tanıdığım sadece taksitleri ödedi. Ayrıca anapara kur farkından kaynaklanan KKDF ve BSMV tutarı olarak herhangi bir ödeme yapmadı. Bu durumda, şimdiki uygulamanızla ters düşmüş olmuyor musunuz?

Bu uygulamamız 11 Şubat 2002 tarihinden itibaren Bankamızdan yeni dövize endeksli bireysel kredi kullanan tüm müşterilerimiz için geçerlidir.

Bankaların, dövize endeksli bireysel fon kullandırımlarda anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarlarını ilgili kurumlara ödeme yükümlülüğü nereden doğmaktadır?

Dövize endeksli fon kullandırımlarda doğan kur farkları, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. ve devamı maddeleri ile Bakanlar Kurulu’nun 7 Haziran 1988 tarihli 19835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 88/12944 karar sayılı ve 15 Eylül 1995 tarihli 22405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 95/7267 karar sayılı kararnameleri gereği, Banka Sigorta Muamele Vergisi ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na tabidir.

Banka olarak kanunen anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarını müşterilerinizden tahsil etme yetkiniz var mı?

Evet, konu ile ilgili bireysel fon kullandırım sözleşmelerimizde ve DEK’ler için imzalatılan ek taahhütnamelerde hüküm bulunmaktadır.

Anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarını ödemezsem ne gibi bir yaptırımı var?

Anapara kur farkından kaynaklanan KKDF+BSMV tutarının ödenmemesi kullanılan finansmanın taksidinin ödenmemesi ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Happy Card ile Bonus ve Mutluluklar Sizin Olsun!