Haremeyn Card

Nakit Avans

Türkiye Finans'tan bir ilk: Ücretsiz, komisyonsuz, vade farksız Nakit Avans...

Harcamalarınızı Happy Card, Haremeyn Card ve Türkiye Finans kredi kartında toplamanız halinde, harcama tutarı üzerinden nakit avansa hak kazanabileceksiniz. Nakit avans ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, kısa vadeli nakit sıkıntınızı aşabilir, kullandığınız miktarın üzerine kâr, komisyon, ücret ve sair herhangi bir ilave bedele katlanmadan geri ödeme yapabilirsiniz.


  • Nakit avans limiti, kart hamilinin ekstreleşen (yurtdışı harcamaları hariç) alışveriş tutarı üzerinden hesap edilmektedir. Yani her dönem ekstreleşen harcama tutarına göre değişiklik gösterecektir.
  • Nakit avans'ın kullanılabilmesi için, en son ödeme mükellefiyetinin yerine getirilmiş olması şartı aranacaktır. Sistem ödenmesi gereken en son ekstre borcunun tamamının veya asgari tutarının ödenip ödenmediğini kontrol edecek, bu konuda herhangi bir gecikme olmadığının tesbiti halinde nakit avansı müşterinin kullanımına açacaktır.
  • Nakit avans tutarının dönem içerisinde kullanılmaması halinde, bir sonraki dönem limitine ilave olmayacak ve hak devretmeyecektir.
  • Nakit avans limiti dahilinde kullanılan tutarlar için, kârpayı, komisyon, masraf, fon kullanım bedeli, alternatif maliyet karşılığı gibi, her ne isim altında olursa olsun herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecek, örneğin 100 TL'lik nakit avans, ekstredeki diğer borçlarla birlikte son ödeme tarihinde ödenirken, yine 100 TL olarak geri ödenecektir.
  • Nakit avans Bankamız ATM'lerinden nakit olarak çekilebileceği gibi, İnternet Bankacılığı üzerinden cari hesaba transfer edilerek de kullanılabilecektir.
  • Nakit Avans oranı; asgari ödemesi yapılmış son dönem ekstresinin %20'si olup, bir ekstre dönemi için çekilebilecek azami avans miktarı 500 TL'dir.
  • Happy Zero için nakit Avans oranı; asgari ödemesi yapılmış son dönem ekstresinin %5'i olup, bir ekstre dönemi için çekilebilecek azami avans miktarı 500 TL'dir.
Happy Card ile Bonus ve Mutluluklar Sizin Olsun! Hemen Başvur