Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kamu Çalışanları için Konut Finansmanı

Kamu Çalışanları için Konut Finansmanı

​​​​​​​​​​​​Konut satın almak isteyen kamu çalışanlarının 120 ay vadeye kadar uygun kâr ve tahsis ücreti oranlarından yararlanabileceği konut finansmanıdır.

Kamu Çalışanları için Mortgage Finansmanı'​ndan çalışan, emekli, kadrolu veya sözleşmeli ayırımı olmaksızın tüm kamu çalışanları ve eşleri yararlanabilir.

EN YAKIN ŞUBE HESAPLAMA ARAÇLARI

​​​​​​​Kamu Çalışanları için Mortgage Finansmanı'nın Özellikleri

 • Finansman desteğinden yalnızca çalışan, emekli, kadrolu veya sözleşmeli kamu görevlileri ile eşleri faydalanabilir.
 • Satın alınacak konutun ekspertiz değerinin en fazla %80​'ine kadar finansman desteği verilmektedir.
 • Kamu Çalışanları için Mortgage Finansmanı sadece konut alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
 • Kamu çalışanı için gelir belgesi zorunlu değildir.
 • Finansman desteğinin kamu çalışanının eşi adına kullanılması durumunda gelir belgesi ibrazı ve kamu çalışanı eşin kefaleti zorunludur.
 • Konut Güvence Sigortası ve DASK zorunludur.
Başvuru için Gerekli Belgeler
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet,
 • Gelir belgesi/maaş bordrosu,
 • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Finansmana konu ürünün proforma faturası.
 • Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi
 • Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

  Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Kefil için de aynı belgeler talep edilecektir.

​​

Yıllık maliyet oranları 100.000 TL üzerinden hesaplanmıştır. Yıllık maliyete kar oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, dask ve konut sigortası dahil edilmiştir. Alınacak ücretler: 500 TL tahsis ücreti, 150 TL ipotek alma, 505.7 TL Ekspertiz, 150 TL Konut Prim Ücreti (1 Yıllık), 200 TL DASK Prim Ücreti (1 Yıllık)'dir. Ekspertiz ücreti minimum maliyetler üzerinden hesaplanmıştır, gayrimenkulün bulunduğu lokasyona bağlı olarak ekspertiz fimasına ödenen meblağ arttığında, müşteriden tahsil edilecek ekspertiz ücreti de artacaktır..Konut sigortası ve DASK prim ücretleri lokasyona ve m2'ye göre değişiklik göstermektedir. Finansman güvence sigortası bedeli yıllık maliyet hesaplamalarına dahil edilmemekle birlikte, müşterinin cinsiyeti, yaşı vb. kriterlere göre değişiklik göstermektedir.​