Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kentsel Dönüşüm Mortgage Finansmanı

 6306 Sayılı kanun kapsamında Türkiye genelinde kentsel dönüşüm yerleri, riskli alanlar ve riskli yapılar olarak gruplandırılmıştır. Kanuna göre, deprem alanında olsun veya olmasın can güvenliğini tehdit eden her yer kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilecektir. Kanun kapsamında öncelikli olarak, ülke genelinde özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerdeki eski binaların yıkılması yerine depreme dayanıklı daha modern görünüme sahip binalar yapılması planlanmıştır.

Kentsel dönüşüm avantajları nelerdir?

 • Can güvenliğini tehdit eden yapıların yıkılarak daha modern görünümde ve sağlam binaların inşa edilmesi sağlanacaktır,
 • Yapı ruhsatına uygun olmayarak inşa edilmiş binalar ruhsata uygun olarak konut tapusu verilerek yeniden inşa edilecektir,
 • Banka desteği ile inşaatın yapılacak olması hak sahiplerinin ve projeden konut alacakları koruyarak güvenli bir şekilde sonuç alınacaktır,
 • Mortgage kapsamında değerlendirilen kentsel dönüşüm kredilerinde KKDF ve BSMV alınmayacaktır,
 • İnşaata banka ve müteahhit desteği, garantörlüğü verilecektir,
 • Devletin sunduğu kar payı desteği ve bankanın sunmuş olduğu hak ediş usulü kar payı oranları sayesinde daha az maliyetler ile konut edinimi sağlamaktadır.

Riskli Yapı Tespiti

1. Tespit İşleminin Maliklerce Bakanlık Tarafından Yetkilendirilmiş Lisanslı Yapı Denetim Kuruluşları Üniversiteler Ve İlgili Meslek Odalarına Yaptırılması Durumunda

 • • Yapının tespit sonucu riskli olması durumunda (riskli yapı) alınan risk raporuyla, ilgili lisanslandırılmış kuruluş tapuya yapının riskli olduğunu bildirir ve şerh düşülür,
 • • 2/3 nitelikli çoğunluk sağlanamadığı durumda, nitelikli çoğunluğa katılmayan vatandaşların hisseleri değeri üzerinden açık arttırma ile kalan 2/3'lük kısma satılacaktır, eğer satılamazsa satılamayan hisseler devlet tarafından değeri üzerinden kamulaştırılır,
 • • 2/3 nitelikli çoğunluk sağlandığı durumda, yıkımın maliklerce yapılması ve yapının yıkılıp tekrar yapılabilmesi için ya da güçlendirme amacıyla uzun vadeli kredi desteği veya kar payı indirimi sağlanır.(Bankamız burada devreye girer)
 • • Riskli bulunan yapılar için Bakanlığın belirlediği ve resmi sitesinde ilan ettiği riskli yapı tespit etme sertifikasına sahip kuruluşlardan riskli yapı belgesi alınır.
 • • Müteahhit firma ile anlaşma sağlanır, Bankamıza müteahhit firma ile birlikte proje değerlendirmesi için başvuruda bulunur.

2. Tespit İşleminin Maliklerce Yapılmadığı Durumlarda

 • Yapının tespit sonucu riskli olması durumunda(riskli yapı), alanın riskli alan olması durumunda (riskli alan) değerlendirme yapılmaktadır.
 • Proje yürütücü belediyedir.
 • Yıkım için bakanlıkça 60 gün süre verilir eğer yıkım gerçekleşmezse mülki amirlerden yapımın yıkımı istenir.

Bankamız Kentsel Dönüşüm Kredi Süreci

 • Kredi koşulları bankanın müteahhit firmayı ve inşaatı değerlendirmesi ile belirlenir (istenilen belge ve bilgiler müteahhit firma ile bankamız arasında yapılacak görüşmelerde belirlenecektir.
 • Projenin yapılacağı parsellerde yıkım yapılabileceğine dair belgenin alınmış olması, inşaat ruhsatının alınmış olması, bunlara ek olarak Bireysel Tahsis ve Kredi Analitiği Müdürlüğü ile Ticari bankacılık Tahsis Müdürlüğü’nce limit tahsisi için yapılacak değerlendirmede istenen tüm evrakların sağlanması gerekmektedir.
 • Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması durumunda müteahhit firma ile bankamız arasında anahtar teslim proje sözleşmesi imzalanır.
 • Müteahhit firma ile yapılacak anlaşmada ödemeler hak ediş esaslarına göre yapılır.
 • Müteahhit firma taahhüt ettiği dönemde inşaatı bitirmek ve hak sahiplerine teslim etmekle yükümlüdür. bu kurgu kapsamında, yapım işlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için müteahhit firmalardan iş bitirme garantisi ve taahhütleri de alınacaktır.
 • Kentsel dönüşüm kapsamında bankamız yönetmeliğine göre bir kişi en fazla 3 adet mortgage kredisi kullanabilir.
 • Bakanlık kullandırılacak kredide maksimum 100.000 TL'ye kadar kâr payının işyeri için yıllık 3%, konut için yıllık 4%'lük kısmına destek verecektir.
 • Bir kişi toplamda 500.000 TL'ye kadar kentsel dönüşüm kapsamında kredi hakkından faydalanabilir. Bir adet daire/iş yeri için bu 100.000 TL, güçlendirme kredilerinde ise 50.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.
 • Kâr payı desteği, ödenen taksitleri kapsamakta olup, kredi borçluları tarafından ödenmeyen taksitler için bankalarca Bakanlık'tan kâr payı tahsilatı talebinde bulunulamayacaktır. Kredinin ödenmemesi durumunda oluşacak gecikmenin kâr payına bakanlık destek vermemektedir ilgili bedeller kredi borçlusundan tahsil edilmektedir.
 • Bakanlık tarafından belirlenen sürede sonuçlandırılmayan kredilere kâr payı desteği verilmeyecek ve kredi talepleri re'sen iptal edilecektir.

İşyeri Yapım Kredisi (Taksitli Ticari Kredi), Konut/İşyeri Güçlendirme Kredisi süreçleri aynı olacaktır.

Yukarıdaki koşullar 31.12.2013'e kadar geçerlidir.