Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Yabancıya Mortgage

Yabancıya Mortgage

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen yabancılar için avantajlı konut finansman  desteği sağlar. 

Yabancıya Mortgage Finansmanı, T.C vatandaşı olmayan ancak Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için çok uygun koşullarda finansman desteği sağlar.

EN YAKIN ŞUBE

​Yabancıya Mortgage Finansmanının Özellikleri

 • Uygun kâr ve tahsis ücreti oranları ile 120 ay vadeye kadar alternatif ödeme planı oluşturulabilir.
 • Satın alınacak konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar finansman desteği verilmektedir.
 • Gayrimenkulün değer tespiti, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı bağımsız firmalar tarafından yapılmaktadır.
 • İlgili finansman türü TL para cinsinden kullandırılabilir.​

Yabancıya Mortgage Finansmanı Başvuru Koşulları

 • Mortgage başvurusunda bulunacak kişinin finansman desteği için bankamıza bizzat başvuruda bulunması ya da Türkiye'deki bir avukata/kişiye kredi kullanma ve kredi sözleşmelerini imzalama yetkisi içeren vekalet vermesi gerekir.
 • Başvuru yapan kişinin Bankamıza ibraz edeceği başvuru belgeleri vatandaşı olduğu ülkenin resmi dili ile hazırlanmalıdır.
 • Onaylanan belgeler Türkiye'deki yeminli mütercimler tarafından Türkçe'ye çevrilmesi ve çevirilerin noter tarafından onaylanmış olması gerekir.
 • Yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde,  tapu müdürlüğünde satış işlemi gerçekleşmeden önce, başvuru yapan kişi tarafından ilgili makamlardan izin alınması gerekmektedir.
 • Üzerinde 'yabancılara satılamaz şerhi' bulunan gayrimenkuller kapsam dışıdır.
Başvuru için Gerekli Belgeler
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet,
 • Gelir belgesi/maaş bordrosu,
 • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Hesap açılışı için pasaport, ikamet tezkeresi veya Yetkili Yasal Mercilerce uygun görülen kimlik belgesi,
 • Yabancı uyruklu kişilere ait Yabancı Kimlik Numarası (YKN) veya Vergi Kimlik Numarası (VKN) belgesi,
 • Maaşlı çalışan müşteriler için bordro formatında gelir belgesi,
 • Konut finansmanı talep ve bilgi formu,
 • Çalışan veya işyeri sahibi olan müşterinin mal varlığı beyan etmesi durumunda tapu veya benzeri belge, müşterinin sabit giderleri olması durumunda yurtdışındaki ödemelerini gösterir konsolide belge,
 • Gelir belgesinin istenilen formatta olmaması veya alınamaması durumunda müşterinin vergi ödemelerini gösterir belge,
 • Adres (Yerleşim Yeri) Belgesi
 • İmza Örneği ve Genel Bilgiler
 • İmza kartonu müşteriye imzalatılır.
 • İş ve mesleğe ilişkin bilgiler ile iletişim bilgileri alınır.
 • Finansman için başvuru yapan kişiye sözleşmenin imza edilmeden 2 iş günü öncesi bilgi formu verilecektir.
 • Bankamıza kredi için başvuran kişiye ingilizce/türkçe olarak hazırlanmış sözleşme imzalatılacaktır. Kredi başvurusu yapacak kişinin Türkiye'deki bir kişiye kredi kullanma ve kredi sözleşmelerini imzalama konusunda yetkileriçeren vekalet vermesi durumunda ilgili sözleşmeler vekil tarafından imzalanacaktır.
 • Sözleşmenin imzalanmasından sonra ipotek ve resmi evrak hazırlanacak, müşteri Tapu Müdürlüğü' ne satış işleminin gerçekleşmesi için başvuracaktır.
 • Yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun hareket edilmelidir.
 • Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin evraklarında tereddüt oluştuğunda Mevzuat Uyum Müdürlüğünden görüş alınarak ilerlenmelidir.
 • Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

  Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Kefil için de aynı belgeler talep edilecektir.