Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Satılık Gayrimenkuller

   

Gayrimenkul listesini görebilmek için gayrimenkulün ilini ve türünü seçiniz.

No İl İlçe Tür  
TFK-1114 Adana Seyhan Bina Detaylı Bilgi
TFK-1475 Adana Ceyhan Arsa Detaylı Bilgi
TFK-1488 / TFK-1489 / TFK-1490 Adana Yüreğir Bina Detaylı Bilgi
TFK-1659 Adana Yüreğir Bina Detaylı Bilgi
TFK-1693 Adana İmamoğlu Bina Detaylı Bilgi
TFK-1792 Adana Seyhan Büro Detaylı Bilgi
TFK-1793 Adana Seyhan Büro Detaylı Bilgi
TFK-1844 Adana Seyhan Mesken Detaylı Bilgi
TFK-1845 Adana Seyhan Dükkan Detaylı Bilgi
TFK-1953 Adana Kozan Mesken Detaylı Bilgi

Özel Hususlar

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği, yukarıda belirtilen ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini, yazılı teklif almak suretiyle satışa çıkarmıştır.

Bankamızın web sayfasında (www.turkiyefinans.com.tr), ilanlarında, tekliflerinde ve sair açıklamalarında, halihazır hukuki ve fiili durumları ile satışa sunulan gayrimenkuller için listede yeralan tüm bilgiler, herhangi bir taahhüt niteliğinde olmayıp tamamen alıcılar için genel tanım ve bilgi amaçlıdır.

Teklifler tüm şubelerimize ve aşağıda verilen Gayrimenkul@turkiyefinans.com.tr e-mail adresine yazılı olarak yapılabilir. Şubelerimizin adres ve telefon bilgilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz hakkında ilave bilgi istenmesi veya yazılı teklif verilmesi durumunda, yazılı metinde taşınmazın ilan kodunun kesinlikle belirtilmesi hususu, herhangibir karışıklığa sebep verilmemesi adına önem arz etmektedir.

Gayrimenkullere ilişkin hukuki ve fiili gerekli tüm inceleme ve araştırmaların alıcı/teklif veren tarafından yapılması gerekmekte olup, gayrimenkulün hukuki ve fiili tüm durumları hakkında araştırma yaparak, görerek ve beğenerek teklifte bulunmuş sayılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Bankamızdan ileride hiçbir talebinin olmadığını teklif veren/alıcı peşinen kabul ederek teklifte bulunmuş olacaktır.

Tekliflerin bankamızca değerlendirilebilmesi için açıklanan muammen bedelin %5'i tutarındaki nakit teminatın ''gayrimenkul satışları teminat bedeli'' açıklamasıyla şubelerimize yatırılarak dekont fotokopisinin yazılı teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir. Bankamızın belirlediği/belirleyeceği teminatların yatırılması halinde teklif değerlendirilebilecektir.

Her bir gayrimenkul için açıklanan muammen bedel, satış işlemi için taahhüt niteliğinde olmayıp ilgililerden alınacak yazılı teklifler, bankamızca değerlendirildikten sonra olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır.

Aynı gayrimenkul için birden fazla teklif olduğu durumda, bankamız için en uygun teklif değerlendirilecektir. Bankamız, dilediği kişiye, dileği koşullarda satış yapma hususunda serbesttir.

Devir, ferağ ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, bankamız tarafından bildirilecek süre içerisinde, satış bedelinin tamamının nakden ve peşinen yapılması ve diğer maddi ve resmi yükümlülüklerin alıcı tarafından eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Teklifin bankamız tarafından olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde, yatırılan nakit teminat, teklif sahibine 10 gün içerisinde iade edilir. Teklif sahibinin, paranın iade edileceği 10 günlük süre ile ilgili olarak kâr payı ve benzeri sair ad altında bir hak ve talebi olmayacaktır.

İrtibat Bilgileri

E-mail: Gayrimenkul@turkiyefinans.com.tr

Telefon: (216) 586 94 84

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:131 34876
Yakacık Kartal / İstanbul​