Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

FATSİ Hesap

FATSİ Hesap

Fatsi Hesabı Nedir?

Yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel müşterilerimizin, bankamızdaki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altınlarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine ve ek getiri alabilmelerine imkân tanıyan TCMB hesap türüdür.

Fatsi Hesabının Avantajları Nelerdir?

 • Fatsi Hesabı, hem yastık altı altınlarınız için kâr payı getirisi elde etmenizi hem de kur artışlarına bağlı olarak oluşabilecek değer kayıplarının önüne geçmenizi sağlar.
 • Fatsi Hesaplarına dönüştürülen altın tutarları üzerinden aşağıda belirlenen oranlarda (yıllık) hesaplanan ilave getiri, TL olarak Merkez Bankasınca hesap açılışında peşin olarak ödenecektir. Hesap sahibi ilave getiri avantajından hesap açılışında bir defaya mahsus olacak şekilde faydalanabilecektir. İlave getiri oranları aşağıdaki gibidir;
  • 3 Ay Vadeli: %2 (Yıllık)
  • 6 Ay Vadeli: %3 (Yıllık)
  • 12 Ay Vadeli: %4 (Yıllık)
 • Hesabınızı 3 ay, 6 ay ve 1 yıl olmak üzere kısa ve uzun vadeli olarak açmanıza olanak tanır.
 • Hesaba stopaj uygulanmaz.

Kimler Fatsi Hesabı Açabilir?

Bankamıza son 5 iş günü içerisinde fiziki altın yatırma işlemi yapmış olan, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişi müşterilerimiz Fatsi Hesabı açabilir.

Fatsi Hesabının Özellikleri Nelerdir?

 • Hesabınızı 80/20 kâr paylaşım oranı ile açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL karşılığı altın tutarıdır.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap yurt içi yerleşik ve tüzel gerçek kişilere açılabilir.
 • Fatsi Hesabı sadece iş günlerinde şubelerimizden 10.00 – 16.30 saatleri arasında açılabilmektedir.
 • Fatsi hesaplarda 1 defaya mahsus olmak üzere maksimum %10’a kadar vadeden önce erken çekim yapılabilecek olup vade bozulmamaktadır. Kısmi çekim yapılan tutar için verilen ilave getiri hesap bakiyesinden düşülerek Merkez Bankasına iade edilecektir. Ek olarak vade yenilemelerde kısmi çekim yapılmamakta olup, sadece yeni açılışlarda geçerlidir.
 • Fatsi Hesabından Hesaplanacak erken kapama ceza tutarına ilave getiri tutarı dahil edilmeyecek, erken kapamada müşteriye ödenen ilave getirinin tamamı TCMB’ye iade edilecek olup erken kapama ceza tutarı standart KKM hesaplarındaki gibi ilave getirisiz anapara üzerinden hesaplanacaktır.
 • Kur farkı hesaplaması; hesabın açılış tarih/saatindeki dönüşüm kuru ve kapanış tarihindeki TCMB tarafından saat 11.00’da yayınlanan gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatı üzerinden yapılacaktır.
 • Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kâr oranı getirisinden az olur Fatsi Hesabı kâr paylaşım oranı üzerinden sadece kâr payı getirisi alacaktır.
 • Vade sonunda kur değişiminin kâr payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Fiziki altın yatırma işleminizin üzerinden 5 iş gününden fazla geçmiş fiziki altınlar için FATSİ açılışı yapılamamakta olup, bu hesaplara Altından Dönüşümlü Kur Korumalı Katılma Hesabı açılabilecektir.