Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle
İşyeri Finansmanı

​​​​​​​​​​​​​Yatırım amaçlı iş yeri satın almak isteyen bireysel kişiler için sağlanan finansman desteğidir.

Katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde satın almak istediğiniz gayrimenkul Türkiye Finans tarafından satın alınır, istenilen vadeye göre üzerine kâr payı ilave edilerek tarafınıza satışı yapılır.

EN YAKIN ŞUBEHESAPLAMA ARAÇLARI
Başvuru için Gerekli Belgeler
  • Nüfus cüzdanı veya ehliyet,
  • Gelir belgesi/maaş bordrosu,
  • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Finansmana konu ürünün proforma faturası.
  • Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi
  • Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

    Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Kefil için de aynı belgeler talep edilecektir.

İşyeri Finansmanı (TL)

Örnek Yıllık maliyet oranları 100.000 TL ve 12 ay üzerinden hesaplanmıştır. Yıllık maliyete kar oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti dahil edilmiştir. Alınacak ücretler: 1.000 TL tahsis ücreti, 350 TL ipotek tesis ücreti, 750 TL Ekspertiz(Değerleme) ücretidir.

​ ​

İşyeri Finansmanı Maliyet Tablosu

​VadeKar Oranı Tahsis ÜcretiYıllık Toplam Maliyet
12 Ay%2.19 %1,00%34.21
24 Ay %2.19 %1,00%32.13
36 Ay %2.19 %1,00%31.41
48 Ay %2.19 %1,00​%31.06
60 Ay %2.19 %1,50​%30.84
72 Ay %2.20 %1,50%30.86
84 ​Ay %2.20 %1,50%30.76

​100.000 TL baz alınarak oluşturulan işyeri finansmanı örnek ödeme tablosunda yasal vergiler toplam komisyon tutarına dahildir. ​Finansmanın maksimum vadesi 84 aydır. Yıllık maliyete kar oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti dahil edilmiştir. Alınacak ücretler: 500 TL tahsis ücreti, 150 TL ipotek tesis ücreti, 611 TL Ekspertiz(Değerleme) ücretidir. Ekspertiz ücreti minimum maliyetler üzerinden hesaplanmıştır. Gayrimenkulün bulunduğu lokasyona bağlı olarak ekspertiz firmasına ödenen meblağ arttığında, müşteriden tahsil edilecek ekspertiz ücreti de artacaktır. Finansman güvence sigortası ise müşterinin cinsiyeti, yaşı vb. kriterlere göre değişiklik göstermekte olup; yıllık maliyet hesaplamalarına dahil edilmemektedir. Banka finansman başvurularını serbestçe değerlendirme, kefil ve başkaca teminatlar ile ek belge isteme, uygun görmediği başvuruları onaylamama, fiyatlamada değişiklik yapma hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için Şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. ​

​​​