Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

İşyeri Finansmanı

İşyeri Finansmanı

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yatırım amaçlı iş yeri satın almak isteyen bireysel kişiler için sağlanan fina​nsman​ desteğidir.

Katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde satın almak istediğiniz gayrimenkul Türkiye Finans tarafından satın alınır, istenilen vadeye göre üzerine kâr payı ilave edilerek tarafınıza satışı yapılır.​

EN YAKIN ŞUBEHESAPLAMA ARAÇLARI
Başvuru için Gerekli Belgeler
  • Nüfus cüzdanı veya ehliyet,
  • Gelir belgesi/maaş bordrosu,
  • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Finansmana konu ürünün proforma faturası.
  • Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi
  • Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

    Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Kefil için de aynı belgeler talep edilecektir.

1 Milyon Altı İşyeri Finansmanı Maliyet Tablosu

Vade Kâr​ Oranı Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet​Yıllık Toplam Maliyet
​12 Ay%2,49​1,00%3,45%%50,15
24 Ay%2,49​​1,00%3,24%%46,64​
36 Ay​%2,49​​1,00%3,17%%45,44
48 Ay%2,49​1,00%3,14%%44,85​​
60 Ay%2,49​​1,00%3,12%​%44,51
72 Ay%2,39​1,00%2,98%%42,25
84 Ay%2,391,00%​2,97%%42,10

1 Milyon Üstü İşyeri Finansmanı Maliyet Tablosu

​ ​
​Vade Kâr Oranı Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet​Yıllık Toplam Maliyet
​12 Ay%2,691,00%3,27%%47,18​​
24 Ay%2,691,00%3,25%%46,84
36 Ay%2,691,00%3,25%%46,72
48 Ay%2,691,00%3,24%%46,66​​
60 Ay%2,691,00%3,24%%46,6​3
72 Ay%2,591,00%3,12%%44,57
84 Ay%2,591,00%3,12%%44,56​​​​
​​

​100.000 TL. baz alınarak oluşturulan İş Yeri finansmanı örnek ödeme tablosunda yasal vergiler toplam komisyon tutarına dahildir. Maliyet tablosu hesaplamasında yer alan kar oranları; Yedek Hesap, Finansman Ferdi Kaza Sigortası, Otomatik Fatura Ödeme Talimatı ürünlerinin tamamının finansman başvurusu ile birlikte alınması şartıyla uygulanmaktadır. Finansmanın maksimum vadesi 84 aydır. Yıllık maliyete kar oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti dahil edilmiştir. Alınacak ücretler: 60 ay vadede 1000 TL tahsis ücreti, 318,60 TL ipotek tesis ücreti, 1.386 TL Ekspertiz(Değerleme) ücretidir. Ekspertiz ücreti minimum maliyetler üzerinden hesaplanmış olup Ekspertiz ücreti Resmi Kurumlara ödenen harç miktarına, taşınmazın alanına, mevcut durumuna ve bulunduğu lokasyona göre değişebilmektedir.Gayrimenkulün bulunduğu lokasyona bağlı olarak ekspertiz firmasına ödenen meblağ arttığında, müşteriden tahsil edilecek ekspertiz ücreti de artacaktır. Ekspertiz maliyet tutarının 1.5 katı kadar hesabınıza bloke tesis edilmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra oluşan gerçek maliyet tahsil edilerek, kalan bakiye için hesabınızdaki bloke çözülecektir.. Finansman güvence sigortası müşterinin cinsiyeti, yaşı vb. kriterlere göre değişiklik göstermekte olup; yıllık maliyet hesaplamalarına dahil edilmemektedir. ​Banka finansman başvurularını serbestçe değerlendirme, kefil ve başkaca teminatlar ile ek belge isteme, uygun görmediği başvuruları onaylamama, fiyatlamada değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yukarıda yazılı ürünlere sahip olmaksızın kullanılacak finansmana uygulanan genel ücret ve masraflara ilişkin bilgiyi Ürün ve Hizmet Ücretleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için Şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz​​

​​ ​