Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Sözleşmeler ve Formlar

Sözleşmeler

Doküman
Alacağın Temliki Sözleşmesi

04.04.2023-Günümüze Kadar

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi-Kurumsal_TR

02.05.2023-Günümüze Kadar

Elektronik Ürün Senedi Rehin Sözleşmesi

09.03.2023-Günümüze Kadar

Esnek Destek Finansmanı Sözleşmesi

14.03.2023-Günümüze Kadar

Finansal Kiralama Sözleşmesi

03.01.2023-Günümüze Kadar

Fiziki Külçe Altın Teslim Esaslarına İlişkin Sözleşme

16.03.2023-16.03.2023

Genel Kredi Sözleşmesi

08.08.2023-Günümüze Kadar

İhracat Vesaikinden _Akreditiften_ Kaynaklanan Alacağın Devri ve Hesap Rehni Sözleşmesi

09.08.2023-Günümüze Kadar

Kâr Beyanı İle Satım (Murabaha) Sözleşmesi_Tüzel

10.04.2023-Günümüze Kadar

Pay Rehin Sözleşmesi (Kaydi Paylar – Hisse Senetleri İçin)

20.05.2024-Günümüze Kadar

Pay Rehni Sözleşmesi (Halka Açık Olmayan A.Ş. ve LTD. Şirketler İçin)

09.03.2023-Günümüze Kadar

POS Üye İşyeri Sözleşmesi (1).pdf

28.02.2024-Günümüze Kadar

Sevk Öncesi İhracat Kredilerine İlişkin Ek Sözleşme

10.01.2023-Günümüze Kadar

Ticari Business Siftah On Numara Kart Üyelik Sözleşmesi ile GİŞ Bilgilendirme Formu(2)

22.05.2024-Günümüze Kadar

Türkiye Finans Katılım A.Ş. Tezgahüstü Türev Araçlar Çerçeve Sözleşmesi

03.06.2020 - Günümüze Kadar

Vadeli İhracatın Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi

09.03.2023-Günümüze Kadar

Yatırım Vekâleti Çerçeve Sözleşmesi

06.04.2023-Günümüze Kadar

Yatırım Vekâleti Finansmanı Yatırım Sözleşmesi

29.04.2022-Günümüze Kadar

Yatırım Vekaletine Dayalı Katılma Hesabı Sözleşmesi

15.02.2023-Günümüze Kadar

Formlar

Doküman
Faizsiz Bankacılık İlke Ve Standartları Kapsamında Müşteri Bilgilendirme Formu (Fon Kullandırım- Müşâreke)

13.12.2022-Günümüze Kadar

Finansal Kiralama Sözleşmesi'ndeki Genel İşlem Şartlarına ilişkin Bilgilendirme Formu

27.02.2023-Günümüze Kadar

Genel Kredi Sözleşmesindeki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu_TR

10.03.2023-Günümüze Kadar

İcare (Kiralama) Akdi Müşteri Bilgilendirme Formu - Finansal Kiralama

09.12.2022-Günümüze Kadar

İsticrar Akdi Müşteri Bilgilendirme Formu

24.01.2024-Günümüze Kadar

Katılım Bankacılığı Vekalet Formu

29.12.2023-Günümüze Kadar

Mudarebe _Fon Toplama_ Akdi Müşteri Bilgilendirme Formu

01.04.2022 - Günümüze Kadar

Müşteri Sınıflandırma Formu

21.05.2024-Günümüze Kadar

Müşteriye Yapılacak Bildirimlere İlişkin Tercih Formu

03.06.2020 - Günümüze Kadar

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacağı Hükümler Bilgilendirme Formu

07.08.2019 - Günümüze Kadar

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

22.08.2023-Günümüze Kadar

Türev İşlemler Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

21.05.2024-Günümüze Kadar

Türev İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu

17.02.2023-Günümüze Kadar

Türkiye Finans ve TF Varlık Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu

03.11.2023-Günümüze Kadar

Türkiye Finans ve TFKB Varlık Kira Sertifikası Fon Kullanıcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu

01.12.2023-Günümüze Kadar

Vekalet - Yatırım Vekâleti _Fon Kullandırma_ Akdi Müşteri Bilgilendirme Formu

07.12.2022 - Günümüze Kadar

Yatırım Hizmet Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

07.04.2023-Günümüze Kadar

Yetkili Müessese İzni Olmayan Döviz Bürosu Taahhüt Formu

07.01.2020-Günümüze Kadar

Yetkili ve Sınırlı Yetkili Müessese İzni Alan Yabancı Para Alım Satım Hesaplarına ilişkin Beyan ve Taahhüt Formu

07.01.2020-Günümüze Kadar