Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kâr Paylaşım Oranları

​Kar Paylaşım Oranlarımız TL, USD, EUR, YAU ve YAG Cinsinden Tablosu

Normal Hesap 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 75/25 75/25 75/25 75/25 75/25
50,000-99,999 75/25 75/25 75/25 75/25 75/25
100,000-249,999 85/15 85/15 85/15 85/15 85/15
250,000-999,999 76/24 76/24 76/24 76/24 76/24
1,000,000-4,999,999 76/24 76/24 76/24 76/24 76/24
Normal Hesap 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 55/45 55/45 55/45 55/45 55/45
50,000-99,999 55/45 55/45 55/45 55/45 55/45
100,000-249,999 55/45 55/45 55/45 55/45 55/45
250,000-999,999 55/45 55/45 55/45 55/45 55/45
1,000,000-4,999,999 55/45 55/45 55/45 55/45 55/45
Normal Hesap 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60
50,000-99,999 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60
100,000-249,999 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60
250,000-999,999 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60
1,000,000-4,999,999 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60

1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün
1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

Kâr payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir