Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Arşiv

Sözleşmeler

Doküman
01-02501144_R07_Finansal Kiralama Sözleşmesi

10.03.2017-03.01.2024

01-02502168_R03_POS Üye İşyeri Sözleşmesi

11.08.2023-28.02.2024

Alacak Temlik Sözleşmesi

16.05.2022-15.12.2022

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi_Kurumsal_R05

09.10.2019-02.05.2023

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi-Kurumsal

21.05.2018 - 01.11.2018

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi-Kurumsal

09.01.2017-21.05.2018

Çapraz Kur Değişimi İşlemlerine (CCS) ilişkin Sözleşme_Özel Hükümler Eki

03.06.2020 - 29.12.2022

Çeyiz Hesap Sözleşmesi

28.02.2019-24.01.2022

Elektronik Ürün Senedi Rehin Sözleşmesi

11.04.2022 - 09.03.2023

Esnek Destek Finansmanı Sözleşmesi

21.06.2022 - 30.12.2022

Faal Kart Sözleşmesi ve Ekleri- Banka Nüshası

17.08.2017 - 10.05.2018

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama Sözleşmesi

27.04.2018 - 10.05.2018

Finansal Kiralama Sözleşmesi

14.05.2018 - 12.09.2022

Finansal Kiralama Sözleşmesi

12.09.2022 - 02.02.2023

Finansal Kiralama Sözleşmesi

02.02.2023 - 10.04.2023

Finansör Sözleşmesi ve Ekleri- Dijital Kanal Nüshası

22.11.2017-16.12.2017

Finansör Sözleşmesi ve Ekleri- Dijital Kanal Nüshası

14.05.2018-Günümüze Kadar

Finansör Sözleşmesi ve Ekleri- Dijital Kanal Nüshası

17.12.2017-13.05.2018

Fiziki Külçe Altın Teslim Esaslarına İlişkin Sözleşme

24.11.2020-27.12.2022

Fonlu Çek Sözleşmesi

14.05.2018-03.02.2023

Fonlu Çek Sözleşmesi_03.02.2023-Günümüze Kadar

03.02.2023-Günümüze Kadar

Gemi İpotek Sözleşmesi-

25.9.2010-09.03.2017

Genel Kredi Sözleşmesi

12.04.2018 - 14.05.2018

Genel Kredi Sözleşmesi

14.05.2018 - 20.10.2019

Genel Kredi Sözleşmesi_05

21.10.2019-08.08.2023

İpotek Şartları Metni

15.12.2016-09.03.2017

Kâr Beyanı İle Satım (Murabaha) Sözleşmesi_Tüzel

21.03.2022 - 10.04.2023

Opsiyon _Vaat_ İşlemlerine İlişkin Sözleşme_Özel Hükümler Eki

06.09.2021-09.12.2022

Pay Rehin Sözleşmesi (Kaydi Paylar – Hisse Senetleri için)

24.01.2023 - 14.02.2023

Pay Rehni Sözleşmesi (Halka Açık Olmayan A.Ş. ve LTD. Şirketler İçin)

15.12.2016-20.01.2022

Pay Rehni Sözleşmesi (Halka Açık Olmayan A.Ş. ve LTD. Şirketler İçin)

20.01.2022 - 09.03.2023

POS Üye İşyeri Sözleşmesi

02.12.2022 - 11.08.2023

Sevk Öncesi İhracat Kredilerine İlişkin Ek Sözleşme

24.08.2022 - 10.01.2023

Siftah Kart Sözleşmesi

Ticari - Business – Siftah – On Numara Kart Üyelik Sözleşmesi ile Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu

13.09.2021 - 30.12.2022

Ticari - Business - Siftah Kart Üyelik Sözleşmesi ile Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu

03.09.2015 - 14.05.2018

Ticari - Business - Siftah Kart Üyelik Sözleşmesi ile Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu

14.05.2018 - 13.09.2021

Ticari Business Siftah On Numara Kart Üyelik Sözleşmesi ile GİŞ Bilgilendirme Formu

30.12.2022 - 08.02.2023

Yatırım Vekâleti Çerçeve Sözleşmesi

14.02.2022 - 06.04.2023

Yatırım Vekaletine Dayalı Katılma Hesabı Sözleşmesi

27.03.2019 - 15.02.2023

Formlar

Doküman
Elektronik Çek Sistemi Talep ve Bilgilendirme Formu

11.08.2016 - 08.12.2022

Faizsiz Bankacılık İlke Ve Standartları Kapsamında Müşteri Bilgilendirme Formu (Fon Kullandırım- Müşâreke)

01.04.2022 - 23.12.2022

Finansal Kiralama Sözleşmesi Genel İşlem Şartları Bilgilendirme Formu

Finansal Kiralama Sözleşmesi Genel İşlem Şartları Bilgilendirme Formu

24.02.2014 - Günümüze Kadar

Finansör Talep ve Ücretlere İlişkin Bilgilendirme Formu

09.02.2021 - 03.05.2021

Finansör-GİŞ Bilgilendirme Formu

11.12.2015 - 28.07.2016

Genel Kredi Sözleşmesi”ndeki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu

19.09.2018 - 12.12.2022

Genel Kredi Sözleşmesi”ndeki Genel İşlem Şartlarına Ve Vadeli İşlemlerdeki Risklere İlişkin Bilgilendirme Formu

14.05.2018 - 19.09.2018

Genel Kredi Sözleşmesi-Genel İşlem Şartları Bilgilendirme Formu

27.08.2012-14.05.2018

Genel Kredi Sözleşmesindeki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu_TR

12.12.2022 - 10.03.2023

Katılım Bankacılığı Vekalet Formu

16.08.2022-Günümüze Kadar

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Ve Açık Rıza Formu

05.12.2018-27.05.2021

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Ve Açık Rıza Formu

27.05.2021-20.10.2023

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu_TR

05.07.2018 - 24.0302020

Müşteri Sınıflandırma Formu

07.08.2019 - 02.06.2020

Müşteri Sınıflandırma Formu

03.06.2020-09.12.2022

Siftah Kart Başvuru Formu

28.03.2018 - 09.05.2018

Siftah Kart Genel İşlem Şartlarına İlişkin Bilgilendirme Formu

Siftah Kart Kar Oranları Tebliğ Formu

Siftah Kart Kar Oranları Tebliğ Formu

14.05.2018 - 13.05.2018

Siftah Kart Kar Oranları Tebliğ Formu

09.12.2016 – 14.05.2018

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu

01.07.2020-11.11.2020

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

22.06.2020 - 30.06.2020

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

11.03.2021 - 01.11.2021

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

01.11.2021 - 28.03.2022

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

28.03.2022 - 13.04.2022

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

13.04.2022 - 13.10.2022

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

13.10.2022 - 07.12.2022

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

07.12.2022 - 10.02.2023

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu (Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

10.02.2023 - 23.03.2023

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu _Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi

02.08.2023-22.08.2023

Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu(Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi)

11.11.2020-10.03.2021

Ticari ve Business Kart Başvuru Formu

03.05.2017 - 09.05.2018

Türev İşlemler Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

03.06.2020 - 28.12.2022

Türev İşlemler Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

28.12.2022 - 15.03.2023

Türev İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu

03.06.2020 - 08.12.2022

Türev İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu

09.12.2022 - 17.02.2023

Türkiye Finans ve TF Varlık Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu

20.10.2023-03.11.2023

Yatırım Hizmet Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

09.12.2022 - 07.04.2023

Yatırım Hizmet Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

03.06.2020 - 08.12.2022

Doküman
Ticari Müşteriler İçin Ürün Bazlı Ücret Bilgilendirme Formu _Krediler-Dış Ticaret-Nakit Yönetimi

23.03.2023-11.05.2023