Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Derneklere, Vakıflara, Sendikalara Mortgage

Derneklere, Vakıflara, Sendikalara Mortgage

​​​​​​​Dernek, vakıf ve sendikalar gibi ticari amaç taşımayan tüzel kişiliklerin barınma, eğitim ve benzeri amaçlı olmak üzere satın alacakları konutlar için ipotek teminatı karşılığında sağlanan konut finansmanı desteğidir.

Türkiye'de sadece Türkiye Finans dernek, vakıf ve sendikalar için konut finansmanı sağlamaktadır.

EN YAKIN ŞUBE HESAPLAMA ARAÇLARI

Derneklere, Vakıflara, Sendikalara Mortgage Finansmanının Özellikleri

 • Satın alınacak konutun ekspertiz değerinin en fazla %75'ine kadar finansman desteği verilmektedir.
 • Uygun kâr ve tahsis ücreti oranları ile 120 ay vadeye kadar alternatif ödeme planı oluşturulabilir.
 • Gayrimenkulün değer tespiti, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı bağımsız firmalar tarafından yapılmaktadır.
 • Vakıf, dernek ve sendika gibi tüzel kişiliklerin konut finansmanından yararlanabilmesi için alınacak konutun barınma, eğitim ve benzeri amaçlarla kullanılacağına dair kararın, kuruluşun yönetim kurulu ya da mütevelli heyeti tarafından alınması, belgelenmesi ve karar defterinde/ticaret sicil gazetesinde açıkça yer alması gerekmektedir.
Başvuru için Gerekli Belgeler
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet,
 • Gelir belgesi/maaş bordrosu,
 • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Finansmana konu ürünün proforma faturası.
 • Dernek vakıf sendika kuruluna ait ticaret sicil gazetesi
 • Dernek vakıf sendika kuruluna ait tüzük
 • Karar Defteri
 • Noter onaylı vekalet
 • Dernek ,Vakıf, Sendikanın moralite kaydı (Merkez Bankasına verilen gelir beyanı)
 • Adres Teyit Belgesi
 • Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

  Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Kefil için de aynı belgeler talep edilecektir.

Yıllık maliyet oranları 100.000 TL üzerinden hesaplanmıştır. Yıllık maliyete kar oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, dask ve konut sigortası dahil edilmiştir. Alınacak ücretler: 500 TL tahsis ücreti, 150 TL ipotek alma, 440.8 TL Ekspertiz, 150 TL Konut Prim Ücreti (1 Yıllık), 200 TL DASK Prim Ücreti (1 Yıllık)'dir. Ekspertiz ücreti minimum maliyetler üzerinden hesaplanmıştır, gayrimenkulün bulunduğu lokasyona bağlı olarak ekspertiz fimasına ödenen meblağ arttığında, müşteriden tahsil edilecek ekspertiz ücreti de artacaktır..Konut sigortası ve DASK prim ücretleri lokasyona ve m2'ye göre değişiklik göstermektedir. Finansman güvence sigortası bedeli yıllık maliyet hesaplamalarına dahil edilmemekle birlikte, müşterinin cinsiyeti, yaşı vb. kriterlere göre değişiklik göstermektedir.​