Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

​​​DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Ne İşe Yarar, Neden Önemlidir?

Ülkemizin büyük bir kısmı yüksek derecede deprem riski taşıyor. 2000 yılından beri yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası, bu büyük riski yönetebilmeyi ve depremin doğrudan neden olduğu maddi hasarları en etkin ve hızlı şekilde karşılamayı hedefliyor. Bu yazıda, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından uygulanan ve yönetilen Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilmeniz gereken önemli bilgileri bir araya getirdik.

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), depremin konutlarda yol açabileceği maddi zararların poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde teminat altına alınmasını sağlayan ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan bir sigorta uygulamasıdır. Sigorta, deprem sonucunda evinizde ve iş yerinizde meydana gelebilecek yıkımların yanı sıra depreme bağlı olarak gelişen yangın, infilak, toprak kayması, tsunami gibi olayların oluşturacağı zararları da teminat altına alır.

DASK Neden Önemlidir?

Ülkemiz, hem aktif fay hatlarına sahip olması hem de çeşitli jeolojik ve tektonik hareketlerin kesişim noktasında bulunması nedeniyle sık sık büyük ölçekli yıkıcı depremler yaşıyor. Bu nedenle depreme hazırlıklı olmak kadar, deprem sonrasında yaşayabileceğimiz maddi kayıpları da teminat altına almamız büyük önem taşıyor. 1999 yılında yaşadığımız deprem felaketinden sonra getirilen düzenlemelerden birisi olan Zorunlu Deprem Sigortası, ister oturulamaz durumda ister kısmi hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, sigortalı konut sahipleri için yaşamın normale dönmesini sağlıyor.

DASK bireysel açıdan olduğu kadar toplumsal açıdan da büyük önem taşıyor. Zorunlu bir sigorta türü olması, ulaşılabilir prim ödeme yapısı ve devlet güvencesi sağlaması nedeniyle daha fazla kişi sigorta kapsamında yer alıyor. Bu kapsayıcılık, afete dayanıklı bir toplum oluşması ve sosyal zararların en aza indirilmesine katkı sağlıyor.

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Alınır?

Zorunlu Deprem Sigortanızı gerekli bilgi ve belgeleri ibraz ederek bankalardan ve sigorta acentelerinden çok kısa sürede alabilirsiniz. Katılım sigortacılığı ilkeleri ile hizmet veren Türkiye Finans, hem Zorunlu Deprem Sigortası hem de ihtiyacınız olan pek çok sigorta ürününü müşterilerine ulaştırıyor. Üstelik DASK dahil bütün sigorta poliçelerinizi şubeye gitmeye gerek kalmadan İnternet Şubesi ve Mobil Şube üzerinden dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman satın alabiliyor ve otomatik olarak yenileyebiliyorsunuz.

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi beyan esasına göre düzenleniyor. Bu yüzden sigortanızı yaptırırken gerekli olan bilgileri doğru olarak vermeniz önem taşıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli olan bilgi ve belgeleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Sigortalının:

 • Adı
 • Soyadı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

 • Açık Adresi (Adres kodu)
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli​

DASK Poliçesi Nedir?

Bir sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren belge poliçe olarak adlandırılır. DASK Poliçesi de Zorunlu Deprem Sigortanızın koşullarını içeren belgedir ve sigortalı ile sigortacı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı delidir.

DASK poliçeniz sigortanın tarafları, konusu, sigorta bedeli, prim tutarı, tanzim tarihi gibi bilgileri içerir.

dask-zorunlu-deprem-sigortasi-fiyatlari 
​​
​ ​

DASK Poliçesi Nereden Alınır?

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası poliçeniz, sigorta yaptırdığınız acente tarafından düzenlenerek size iletilir. Ancak poliçeniz fiziki olarak elinizde değilse ya da kaybettiyseniz basit bir sorgulama işlemiyle DASK poliçenize ulaşabilir, detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

DASK poliçe sorgulama işlemi, yaptırmış olduğunuz Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilgilere ulaşmanızı sağlar. DASK poliçe sorgulama işleminizi dask.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

DASK poliçe sorgulama işlemi ile aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

 • DASK poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
 • Poliçe numaranız
 • Poliçenizi düzenleyen sigorta şirketi ile ilgili bilgiler
 • Poliçenizin prim tutarı ve ödeme tarihlerine ait bilgiler
 • DASK sigorta (teminat) bedeli bilgisi

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatları şöyledir:

 • Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar. 
 • Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat kapsamı altındadır. 
 • Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

DASK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Deprem Sigortası Zorunlu mu?

Deprem sigortası, tüm konut tipleri için zorunlu bir sigorta çeşididir. 6305 sayılı Afet Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmayan kişiler, konut kredilerinden veya deprem sonrası devlet tarafından yapılacak yardımlardan yararlanamaz. Konutlara elektrik, su veya doğal gaz gibi hizmetlerin bağlanması için de deprem sigortası yaptırmak mecburidir. 

DASK’ı Kim Yaptırır?

DASK her mülkün sahibi tarafından yaptırması zorunlu olan bir sigortadır. DASK yaptırma masrafı, kişinin ev sahibi olma durumunda ev sahibinin sorumluluğudur. Kiracının sigortaya dair herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu yoktur. Ancak kiracılar da “sigorta ettiren” sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir. Böyle bir hasar durumunda hasar tazminatı kiracıya değil ev sahibine ödenir.

DASK’ı Kiracı mı Yaptırır?

Hukuki olarak DASK poliçesini kiracılar da yaptırabilir. Ancak kiracı DASK prim ödemelerini yapsa da sadece “sigorta ettiren” sıfatına sahiptir, Zorunlu Deprem Sigortasını “kendi adına” yaptıramaz. Hasar durumunda tazminat, “hak sahibi” olan ev sahibine ödenir.

Deprem Sigortasında Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

DASK, konutunuzda deprem ve depremden kaynaklanan hasarları teminat altına alır. Zorunlu deprem sigortasının teminat kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kâr kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzeri kayıplar
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
DASK İptali Yapılabilir mi?

DASK zorunlu bir sigorta poliçesidir, bu nedenle “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları - C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Fesih ve İptaller" maddesinde yer alan durumlar dışında iptal edemezsiniz. DASK hakkında merak ettiğinizi bütün bilgileri Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

DASK Muafiyeti Nedir?

Riskin sigorta şirketi ve sigortalı arasında paylaşılması anlamına gelen sigorta muafiyeti, hasarın belli bir miktarının ya da oranının sigortalının üzerinde kalmasını ifade eder. DASK muafiyetinde de poliçe bedelinin belli bir yüzdesini geçmeyen maddi hasarlar, sigorta şirketi tarafından ödenmez.

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda sigorta bedelinin %2’si oranında muafiyet uygulanır. DASK, oluşan hasarın bu oranı aşan kısmından sorumludur. Ancak Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında 72 saat içinde meydana gelen zararlar “bir hasar” olarak değerlendirilir ve 72 saat içinde meydana gelen hasarın %2’lik oranı aşıp aşmadığı tespit edilir. Eğer 72 saat içinde gerçekleşen hasar muafiyet bedeli olan %2’nin üzerindeyse, bu bedel tazminattan düşülerek sigortalıya ödeme yapılır.

UAVT Kodu (Adres Kodu) Nedir?

Adres Kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanının kısa adıdır. 

Zorunlu Deprem Sigortanızı kolayca yaptırmak için Adres Kodunuzu mutlaka öğrenin.

Adres kodunuzu e-devlet üzerinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi web sitesinden, mahalle muhtarınızdan ya da bağlı bulunduğunuz belediyeden öğrenebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Yapılmazsa Ne Olur?

Zorunlu bir sigorta türü olmasına rağmen DASK - Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmamanın bir cezası yoktur. Ancak DASK yaptırmazsanız konutunuzda ya da işyerinizde; deprem ve depreme bağlı gelişen yangın, infilak, toprak kayması, tsunami gibi olayların oluşturacağı zararları tazmin edemezsiniz. Ayrıca konutların su, doğalgaz ve elektrik aboneliklerinin açtırabilmesi ve tapu işlemleri için de DASK - Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmış olmanız istenir. Bu konularda zorluk yaşamamak için deprem sigortanızı yaptırmanız ve DASK yenileme işlemlerinizi poliçe bitim tarihinden öne tamamlamanız önemlidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu blog sayfası aracılığı ile sunulan tavsiyelere dayanarak alınan/alınacak yatırım kararlarının ve yapılan/yapılacak alım satım vb. işlemlerinden ve bu işlemlerin olası neticelerinden Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ herhangi bir surette sorumlu değildir.

En Çok Okunan Bloglar