Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Ülkemiz hepimizin bildiği üzere bir deprem bölgesinde yer alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası ya da daha bilinen adıyla DASK, deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami ve yer kayması risklerinin binalarınızda meydana getirdiği maddi zararları teminat altına alan bir sigorta poliçesidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki DASK'a tabi meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan poliçe düzenlenmesi zorunludur.  Bu yüzden DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası kanunlara karşı bir görevden öte kendi yaşamımıza ve sevdiklerimize karşı bir sorumluluktur.

Zorunlu Deprem Sigortasının Avantajları Nelerdir?

 • Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami ve yer kayması nedeniyle konutunuzda meydana gelen maddi zararları güvence altına alabilirsiniz.
 • Olası bir deprem sonrasında hayatınıza yeniden devam edebilmek için kendinize ve sevdiklerinize güvence verirsiniz.
 • Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem nedeniyle meydana gelen hasarlarınızı giderebilir, kayıplarınızı telafi edebilir, risklerinizi doğru yönetebilirsiniz.
 • Zorunlu Deprem Sigortası ile Elektrik ve Su aboneliği işlemlerinizi herhangi bir problemle karşılaşmadan kolaylıkla yapabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?

Sigortanızı size en yakın Türkiye Finans şubesi, Mobil Uygulama, İnternet Şube ve Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla yaptırabilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

Teminatlar Nelerdir?

Deprem

Deprem nedeniyle binanızın tamamında veya temellerinde, bahçe duvarlarında, istinat duvarlarında, taban ve tavanlarda meydana gelen kısmi hasarların tümünü sigorta bedelince teminat altına almaktadır.

Deprem nedeniyle meydana gelen yangın sonucu binanızın tamamında veya temellerinde, bahçe duvarlarında, istinat duvarlarında, taban ve tavanlarda meydana gelen kısmi hasarların tümü sigorta bedelince teminat altına almaktadır.

İnfilak

Deprem nedeniyle meydana gelen büyük bir patlama(infilak) sonucu binanızın tamamında veya temellerinde, bahçe duvarlarında, istinat duvarlarında, taban ve tavanlarda meydana gelen kısmi hasarların tümü sigorta bedelince teminat altına almaktadır.

Tsunami

Deprem nedeniyle meydana gelen tsunami sonucu binanızın tamamında veya temellerinde, bahçe duvarlarında, istinat duvarlarında, taban ve tavanlarda meydana gelen kısmi hasarların tümü sigorta bedelince teminat altına almaktadır.

Yer Kayması

Deprem nedeniyle meydana gelen yer kayması sonucu binanızın tamamında veya temellerinde, bahçe duvarlarında, istinat duvarlarında, taban ve tavanlarda meydana gelen kısmi hasarların tümü sigorta bedelince teminat altına almaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Zorunlu Deprem Sigortasını tüm ev sahipleri ve kiracılar yaptırabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir. 

Hangi Binalar DASK Kapsamındadır?
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen finansman ile yapılan meskenler
 • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cinsi kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Hasar Halinde Ne Yapmalıyım?

Deprem kaynaklı hasarların bildirimi için 125’in aranması gerekmektedir.

Hasar Halinde DASK’A Gönderilecek Evraklar Nelerdir?
 • Hak sahibine ait kimlik fotokopisi
 • Güncel tapu evrakı
Poliçe Prim Tutarı Ne Kadar?

Sigorta primleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenir. Aynı konut için farklı sigorta şirketlerinin farklı prim talep etmesi mümkün değildir.

Poliçe Primini Nasıl Ödeyebilirim?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinizi hesaptan "Peşin" olarak ödeyebilirsiniz. Bankamıza ait kredi kartı ile ödemek isterseniz ekranda Peşin seçseniz bile otomatik olarak 4 taksit seklinde ödeyebilmektesiniz.

İndirimli Poliçe Yenileme İşlemini Ne Kadar Süre İçinde Yaptırabilirim?

Poliçe bitiş tarihinizden itibaren 30 gün içinde yenileme işleminizi indirimli olarak yaptırabilirsiniz. Yenileme indirimi DASK tarafından tüm şirketler için %20 olarak belirlenmiştir.

Poliçemi Nasıl İptal Ettirebilirim?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez. Sadece Genel Şartlar C2 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Ve İptaller" maddesi gereğince Mükerrerlik ve Riskin ortadan kalkması durumlarında iptal edilebilir.

Hangi Sigorta Şirketi Aracılığıyla Sunulmaktadır?

Zorunlu Deprem Sigortası HDI Katılım Sigorta A.Ş. aracılığıyla sunulmaktadır.

Genel Şartlar Nelerdir?

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.