Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Döviz Kuru Nedir? Döviz Kuru Türleri Nelerdir?

Dünya ekonomilerinin birbiriyle yoğun etkileşim halinde olduğu günümüzde, döviz kuru kavramı hem ticari faaliyetlerin hem de günlük yaşamımızın merkezinde yer alıyor. İthalat-ihracat faaliyetlerinden yatırım kararlarına, yurt dışı tatillerinden alışverişe kadar pek çok konu döviz kuru hareketlerinden etkileniyor. Bu yazımızda döviz kuru ile hepimizin bilmesi gereken temel başlıkları inceleyerek, döviz kuru nasıl belirlenir, döviz kuru nasıl takip edilir, döviz kuru türleri nelerdir gibi sorulara yanıt vereceğiz.

Döviz Kuru Nedir?

Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin diğer ülkenin para birimi karşılığında sahip olduğu değer katsayısıdır.

Tam da bu noktada döviz kuru kadar önemli olan “parite” kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Parite, iki ülkenin para birimleri arasındaki değişim oranını ifade eder. Birbirine çok yakın gibi görünen bu iki kavram arasındaki fark paritenin uzun vadeli, döviz kurunun ise kısa vadeli bir değişim oranı olmasıdır. Yani parite, bir ülkenin parasının diğer bir ülkenin parası karşısındaki uzun vadeli değerini, döviz kuru ise bir ülkenin parasının diğer bir ülkenin parası karşısındaki kısa vadeli değerini gösterir.

Döviz Kuru Sistemi Nedir?

Döviz kuru sistemi, bir ülkenin parasının diğer bir ülkenin parası karşısındaki değerini belirleme şeklidir. Döviz kurları, serbest piyasada arz ve talep dengesine göre belirlenir. Ancak bazı ülkeler döviz kurlarını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edebilir.

Döviz kuru sistemleri, sabit kur sistemi ve dalgalı kur sistemi olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Sabit kur sistemi, bir ülkenin parasının diğer bir ülkenin parası veya bir para birimi sepetinde belirlenen bir değere sabitlenmesidir ve genellikle hükümetler tarafından paranın değerini istikrara kavuşturmak ve enflasyonu kontrol etmek için kullanılır.

Dalgalı kur sistemi ise bir ülkenin parasının değerinin serbest piyasada arz ve talep dengesine göre belirlenmesidir. Dalgalı kur sistemi uygulanan ülkelerde hükümetler paranın değerine müdahale etmez.

Döviz Kurunun Günlük Hayattaki Rolü Nedir?

Kişiden kişiye, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de döviz kurlarındaki değişimler günlük hayatımızı farklı şekillerde etkileyebilir, satın alma kararlarımızdan yatırım planlarımıza kadar pek çok alanda yeni kararlar almamıza neden olabilir. Bu etkilerin günlük yaşamımıza olumlu ya da olumsuz yansıması hem bizim hem de ülkenin ekonomik yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Döviz kuru hareketlerinin günlük yaşamımızda etkileyebileceği alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Döviz kurlarındaki değişimlerin ülkenin ithalat ve ihracat fiyatları üzerinde doğrudan etkisi vardır. Yerel para birimi değeri düşerse ithal edilen malların fiyatı artabilir, bu da enflasyon riskini yükseltebilir. Tersi durumda ise, yerel para birimi değeri yükselirse ihracatçılar için rekabet avantajı sağlanabilir.
 • Yerel ürün fiyatları da tıpkı ithal ürünler gibi döviz kuru değişikliklerinden etkilenebilir. Özellikle üretimde dışa bağımlı sektörlerde, ithal hammadde veya ara mal fiyatları döviz kuruna göre artabilir ya da azalabilir. Bu durum son kullanıcı fiyatlarına da yansır.
 • Yurt dışı seyahat ve tatil planlarımız da döviz kurlarından etkilenir. Yerel para biriminin değeri düşerse yurt dışı seyahatleri için daha fazla harcama yapmanız gerekebilir. Aynı şekilde, yerel para birimi değeri yükselirse yurt dışı seyahatler daha ekonomik hale gelebilir.
 • Döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcıların kararlarını da etkileyebilir. Özellikle döviz yatırımı yapanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenebilirler. Aynı zamanda, döviz kurlarının ekonomik görünüme olan etkisi,
 • Yabancı para cinsinden krediler veya borçlar, döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenebilir. Eğer yerel para birimi değeri düşerse, yabancı para cinsinden borçların geri ödemesi daha maliyetli hale gelebilir.
 • Enerji ürünleri, tarım ürünleri gibi temel ihtiyaçların fiyatları da döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak değişebilir. Eğer yerel para birimi değeri düşerse enerji ürünleri gibi ithalatı yüksek olan malların fiyatları artabilir.
 • Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ihracat ve ithalatın yanı sıra ülkenin genel ekonomik durumunu, işsizlik ve istihdam seviyelerini etkileyebilir.

Döviz Kuru Nasıl Belirlenir?

Döviz kuru, belirlenen değil piyasa koşullarına göre oluşan bir değerdir. Temel olarak serbest piyasa ekonomilerinde talebe göre oluşur. Yani ülkenin yerel para birimine olan talep, yerel ve küresel piyasalarda artarsa yerel para biriminin değeri, diğer para birimlerine kıyasla yükselir. Tersi bir durumda ise düşer. Arz-talep hareketleri ise ekonomik veriler, siyasi gelişmeler, uluslararası ticaret akışı, yatırımcıların beklentileri gibi birçok faktörün karmaşık etkileşimi sonucunda oluşur.

Döviz Kurunun Değişmesinde Etkisi Olan Faktörler Nelerdir?

Döviz kurları genellikle serbest piyasa koşullarında oluşur ve pek çok faktörün karmaşık etkileşimleri sonucunda dalgalanır. Döviz kurlarında hareketlerin oluşmasında etkisi olan ana faktörler şunlardır:

 • Arz ve Talep Dengesi:
  Döviz kurları, arz ve talep dengesine göre şekillenir. Eğer bir ülkenin para birimine talep yüksekse ve arz sınırlıysa para biriminin değeri artar. Tam tersi durumda ise para biriminin değeri düşer.
 • Faiz Oranları:
  Bir ülkedeki faiz oranları yatırımcıların dikkate aldığı önemli faktörlerden biridir. Yüksek faiz oranları, yabancı yatırımcıları cezbederek yerel para biriminin değerini artırabilir. Düşük faiz oranları ise yerel para biriminin değerini düşürebilir.
 • Enflasyon Oranları:
  Yüksek enflasyon, bir ülkenin para biriminin değerini düşürebilir. Çünkü yüksek enflasyon alım gücünü azaltır ve döviz talebini artırabilir. Düşük enflasyon ise genellikle yerel para biriminin değerinin artmasına neden olur.
 • Ekonomik Büyüme ve İstikrar:
  Bir ülkenin ekonomik büyüme ve istikrarı yatırımcıların güvenini etkiler. İyi bir ekonomik performans ve istikrarlı bir ekonomi, yerel para biriminin değerini destekleyebilir.
 • Siyasi İstikrar:
  Siyasi belirsizlik ve istikrarsızlık, yabancı yatırımcıların risk algısını artırabilir ve yerel para biriminin değerini düşürebilir. Siyasi istikrar ise tam tersi etki yapabilir.
 • Dış Ticaret Dengesi:
  Bir ülkenin dış ticaret dengesi döviz kurlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Olumsuz dış ticaret dengesi, yerel para biriminin değerinin düşmesine neden olabilir çünkü ülkenin ithalatı ihracatından fazlaysa dövize olan talep artar.
 • Jeopolitik Faktörler:
  Bölgesel veya küresel siyasi olaylar, jeopolitik gerilimler veya çatışmalar da döviz kurlarını etkileyebilir. Bu tür olaylar yatırımcıların risk iştahını etkileyerek döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir.
 • Merkez Bankası Müdahalesi:
  Bazı ülkelerin merkez bankaları, döviz kurlarını belirli bir aralıkta tutmak veya aşırı dalgalanmalara müdahale etmek amacıyla piyasaya müdahale edebilir. Bu durum yatırımcıların kararlarında etkili olabilir.
doviz-kuru-turleri-nelerdir 

Döviz Kuru Türleri Nelerdir?

Nominal döviz kuru, reel döviz kuru, efektif döviz kuru ve çapraz döviz kuru en yaygın olarak bilinen döviz kuru türleri olsa da, döviz piyasasının çeşitliliğini ve farklı ölçüm yöntemlerini yansıtan çok sayıda döviz kuru türü vardır. Ekonomistler, yatırımcılar ve işletmeler döviz kuru türlerini farklı amaçlarla kullanırlar.

Nominal Döviz Kuru

En sık kullanılan döviz kuru türü olan nominal döviz kuru, iki ülkenin para birimlerinin doğrudan karşılaştırıldığı klasik döviz kuru türüdür. Nominal döviz kuru, iki farklı ülkenin para biriminin değerini karşılaştırmada temel bir araçtır. Ancak enflasyon farklarını ve satın alma gücünü dikkate almadığı için reel ekonomik koşulları tam olarak yansıtmayabilir.

Reel Döviz Kuru

Enflasyon farklarını da hesaba katarak hesaplanan döviz kuru türüdür. Reel döviz kuru, nominal döviz kurlarının aksine alım gücü paritesine dayalı olarak hesaplandığı ve ekonomiler arası fiyat farklarını dikkate aldığı için gerçek ekonomik durumu ve ülkeler arası fiyat farklarını daha iyi yansıtabilir.

Efektif Döviz Kuru

Bir ülkenin uluslararası ticaretinde diğer ülkelerin para birimleri cinsinden genel rekabet gücünü ölçer. Efektif döviz kuru hesaplanırken birçok ülkenin ticaret ağırlıkları dikkate alınır.
Efektif döviz kuru genellikle ekonomistler, analistler ve politika yapıcılar tarafından ulusal ve uluslararası ekonomik durumların değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır.

Çapraz Döviz Kuru

İki para biriminin doğrudan karşılaştırılmadığı durumlarda, üçüncü bir para birimi üzerinden yapılan döviz kuru hesaplamalarıdır. Özellikle egzotik döviz çiftleri için kullanılır.

Spot Döviz Kuru

Anlık piyasa koşullarında belirlenen, iki farklı para biriminin anlık değişim oranını ifade eder. Uluslararası ticaret ve yatırımlarda kullanılan en yaygın döviz kuru türü olan spot döviz kurları serbest piyasada arz ve talep dengesine göre belirlenir.

İleri Döviz Kuru (Forward Kuru)

Gelecekteki belirli bir tarihte yerine getirilmek üzere bugünden sabitlenen döviz kuru anlamına gelir. İleri döviz işlemlerinde kullanılır ve özellikle risk yönetimi amacıyla tercih edilir.

Makro Döviz Kuru

Genellikle ülkeler arasındaki genel ekonomik dengeleri gösteren döviz kuru türüdür. Büyük ölçekli ekonomik değişimleri yansıtmak amacıyla kullanılır.

Rezerv Döviz Kuru

Ülkelerin merkez bankalarının döviz rezervlerini hesapladığı kurdur. Bu kavram, genellikle ekonomi politikalarının bir parçası olarak kullanılır.

Döviz Kuru Nasıl Takip Edilir?

Döviz kurlarını takip etmek ve hareketlerin nedenlerini anlamak bireysel veya kurumsal finansal kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanıza yardımcı olacaktır. Günümüzde piyasa verilerine anlık olarak ulaşabileceğiniz, döviz kurlarını takip edebileceğiniz pek çok araç bulunuyor. Finans haber siteleri ve kanalları, finansal kurumların internet siteleri, cep telefonunuza indirebileceğiniz finans uygulamaları, haber kanalları, TCMB web sitesi ve Türkiye Finans web sitesi ana sayfası üzerinde bulunan Piyasa Verileri ekranından döviz kurlarını rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Alış Kuru ve Satış Kuru Nedir?

Döviz satış kuru, bir finansal kuruluşun veya döviz bürosunun belirli bir para birimini satın almak istediğinizde size sunacağı fiyattır. Bu fiyat, sizin yerel para cinsinden paranızı döviz cinsinden para birimine çevirirken ödeyeceğiniz fiyatı ifade eder. Satış kuru genellikle daha yüksek bir değere sahiptir.

Döviz alış kuru ise bir finansal kuruluşun veya döviz bürosunun belirli bir para birimini sizden satın alırken size sunacağı fiyattır. Bu fiyat, sizin döviz cinsinden paranızı yerel paraya çevirirken elde edeceğiniz fiyatı ifade eder. Alış kuru, satış kurundan daha düşük bir değere sahiptir.

Satış kuru ve alış kuru arasındaki fiyat farkı “kur marjı” olarak adlandırılır ve finansal kuruluşların işletme giderlerini karşılamalarına, riskleri yönetmelerine ve kâr elde etmelerine yardımcı olur. Kullanılan kur marjı seviyesi, piyasa koşullarına, işletmenin stratejilerine ve rekabet durumuna göre değişebilir.

Döviz Kuru Nasıl Hesaplanır?

Farklı döviz türleri arasındaki alış-satış işlemlerinizle ilgili hesaplamalarınızı Türkiye Finans’ın Döviz Hesaplama Aracı ile yapabilirsiniz. Döviz kuru hesaplama araçları bir para biriminin diğer para birimi karşısındaki değerini hesaplamak için kullanılır. Döviz kurları her gün değişir. Döviz kuru hesaplama araçları, güncel döviz kurlarını kullanarak para birimi çevirilerini daha doğru bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Türkiye Finans Döviz Hesaplama Aracı üzerinden, hesaplama yapmak istediğiniz para birimini ve alış-satış yapmak istediğiniz miktarı ilgili alanlara doldurarak dolar, euro ve Türk lirası para birimleri arasında hesaplama yapabilirsiniz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu blog sayfası aracılığı ile sunulan tavsiyelere dayanarak alınan/alınacak yatırım kararlarının ve yapılan/yapılacak alım satım vb. işlemlerinden ve bu işlemlerin olası neticelerinden Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ herhangi bir surette sorumlu değildir.

En Çok Okunan Bloglar