Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Performans Yönetimi, Ödül ve Prim Sistemleri

Performans Yönetimi, Ödül ve Prim Sistemleri
  • Türkiye Finans Performans Yönetimi, Ödül ve Prim Sistemleri; çalışanlarımızın bireysel hedeflerini kurumsal hedeflerimizle bütünleştirmelerini, potansiyellerini üst düzeyde kullanmalarını hedefler.
  • Yüksek performansı özendiren sistemimiz, hem Bankamızın kurumsal hedeflerinin hem de çalışanlarımızın bireysel kariyer planlarının gelişim ve büyüme odaklı olarak aynı yönü takip etmesini sağlar.
  • Bankamızda performans yönetimi ölçülebilir, net ve ulaşılabilir hedefler üzerinden gerçekleştirilir.
  • Hedeflerin gerçekleşmeleri şubelerimizde günlük, Genel Müdürlük birimlerimizde ise aylık olarak takip edilir. İlgili yılın performans sonuçları bir sonraki yılın başında hesaplanır ve primlendirme başta olmak üzere çeşitli insan kaynakları uygulamalarına girdi oluşturur.
  • Bankamızda, çalışanlarının gelişim alanlarıyla ilgili olarak düzenli geri bildirim almaları için uygun ortam sağlanır.
  • Bireysel performans sonuçları; çalışanların kariyer gelişimi, eğitim ve gelişim planları, ücret yönetimi ve ödüllendirme amaçlı uygulanan süreçleri doğrudan etkiler.
  • İş hedefleri dışında çalışanlarımızın süreç iyileştirme ve verimliliğe yönelik fikirleri, proje başarıları, Banka dışında sağladıkları temsil başarısı gibi kategorilerde Bankamıza sağladıkları katkı, toplam ödüllendirme sistemimiz çerçevesinde ödüllendirilir.
  • Bankamızda çalışan bağlılığı ve memnuniyeti periyodik anket çalışmalarıyla ölçülür. Analiz sonuçları Banka politikalarında yapılan değişikliklere yol gösterir.