Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Türkiye Finans'ta Performans Yönetimi

Türkiye Finans'ta Performans Yönetimi
  • ​​Türkiye Finans’ta performans yönetimi, Bankamızın stratejileri doğrultusunda bütünsel ve sürdürülebilir başarıya katkı sağlamak amacıyla potansiyeli ortaya çıkarmaya ve gelişim odaklı bireysel performansı arttırmaya yönelik olarak uygulanır.
  • Hedef yönetimi, performans yönetiminin temelini oluşturur; ortak bir kültür ve başarı odağı yaratarak kişisel ve kurumsal gelişime yön verir.
  • Hedef yönetiminde bireysel hedeflerin Bankanın stratejik hedefleri ile uyumlu, özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir ve zorlayıcı, amaca uygun ve gerçekçi, tanımlı zaman aralığında olması amaçlanır.
  • ​Türkiye Finans’ta çalışanlarımızın ve Bankamızın başarısına katkı sağlamak amacıyla tüm uygulamalar yetkinlikleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzerine inşa edilir.
  • Etkin geribildirim süreci ile düzenli, sürekli ve gelişim amaçlı çift yönlü iletişimi arttırarak hedef ve yetkinlik odaklı yüksek performans yaklaşımı desteklenir.
  • Performans yönetimi sonuçları, çalışanlarımızın kariyer, eğitim ve gelişim, ücret ve ödüllendirme yönetimi süreçlerine temel oluşturur.
  • Periyodik envanter uygulamaları (çalışan bağlılığı ve iç müşteri memnuniyeti gibi) ile destekleyici aksiyonlar alınarak bağlılığı ve memnuniyeti yüksek çalışan ve liderlik iklimi ile kurum kültürünü sürekli kılmak hedeflenir. Analiz sonuçları Bankamız politika ve stratejilerindeki gelişimlere yol gösterir.