Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Teminat Mektupları

Teminat Mektupları

Teminat Mektubu Nedir

Teminat Mektubu bir işin yapılmasının, bir borcun ödenmesinin veya bir malın tesliminin belirlenen sürede ve şartlar uyarınca gerçekleştirileceğini garanti altına almak üzere ilgili firma adına Türkiye Finans tarafından alacaklıya verilen bir taahhüttür.

Teminat Mektubunun Özellikleri

  • Teminat Mektubu TL veya yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.
  • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel taahhütlü olabilir.
  • Mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme, vergi dairesi işlemleri gibi konularla ilgili teminat mektubu düzenlenebilir.

Neden Teminat Mektubu Kullanmalıyım?

  • Teminat Mektubu taraflar arasındaki ticari ilişkiyi banka güvencesi altına alır.
  • Saygın ve güvenilir bir bankanın firmanız üzerindeki kredibilitesini gösterdiği için prestij kazandırır.
  • Sermaye bağlamadan iş yapmanıza olanak sağladığı için maliyet avantajı sağlar.
  • Muhatap firma işin tamamlanmaması halinde taahhüdün bedelini bankadan alma garantisine sahip olur.

Teminat Mektubu Nasıl Kullanılır

Talebinizin değerlendirilmesinin ardından banka tarafından hazırlanan Teminat Mektubu, borcun belirlenen sürede ödenmemesi ya da üstenilen işin taahhüt edilen zamanda tamamlanamaması durumunda ödenmesi gereken tazminatın bankadan tahsil edileceğini teminat altına alır. Teminat Mektubu; bankayı mektubu vereceğiniz kuruma, sizi de bankaya sorumlu hale getirir. Teminat Mektubunuzu iş akdi yapacağınız kuruma ileterek gereken güvenceyi sağlamış olursunuz.

Garanti Veren (Banka)

Teminat mektuplarında banka, garanti veren taraftır.

Garanti Alan (Muhatap)

Lehtardan alacağının ya da lehtara yaptıracağı işin banka tarafından teminat mektubu ile garanti edildiği alacaklı taraftır.

Eylemi Garanti Edilen (Lehtar)

Lehtar, teminat mektubunda eylemi muhataba karşı garanti edilen, gerçek veya tüzel kişidir.

Teminat Mektubu Çeşitleri

Süreli (Vadeli Teminat Mektupları)

Belirli bir vadeye tabi olan teminat mektuplarıdır. Bankaların sorumluluğunun belli bir vade ile sınırlandığı bu tür mektuplarda bankanın sorumlu olabilmesi için mektup ile güvence altına alınmış̧ olan riskin, öngörülmüş olan vade içinde gerçekleşmesi gerekir.

Süresiz ( Vadesiz Teminat Mektupları)

Metninde belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan mektuplardır. Süresiz teminat mektupları, Borçlar Kanunu’nda belirtilen 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabidirler.

Avans Teminat Mektupları

Müteahhitlerin kazandıkları kamu veya özel sektör ihalelerinde, ise başlamaları için aldıkları peşin avans miktarının banka tarafından garanti edilmesidir. Sözleşme hükümlerine uygun olarak müteahhit taahhütlerini yerine getirdikçe, avans, hak edişlerinden mahsup edilmek suretiyle geri alınır.

Kesin Teminat Mektubu

Lehtarın muhatap idareye olan taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti etmek ve yatırılması gereken kesin teminat tutarının yerine geçmek üzere verilen mektuplardır.

Geçici Teminat Mektubu

Kamu ve devlet ihalelerine katılmayı sağlamak amacıyla verilen, ihale kazanıldığı takdirde lehtarın kesin teminat verme ve sözleşmeyi imzalama fiillerini garanti eden teminat mektuplarıdır.

Teminat Mektubu Nasıl Alınır?

Teminat Mektubu almak için banka şubesine giderek başvuru yapmanız, başvurunuz sırasında Teminat Mektubunun amacını açıklamanız gerekir. Teminat Mektubu bankanın size garantör olmasını sağlayacağı için talebinizi birlikte çalıştığınız ve aranızda güven ilişkisi olan bankalarla yapmanız doğru bir tercih olacaktır.

Kimler Teminat Mektubu Alabilir?

Teminat göstermesi gereken tüm özel ve tüzel kişiler karşı tarafa verilmek üzere Teminat Mektubu başvurusu yapabilir.

Kontrgaranti Nedir?

Kontrgaranti ya da “karşı teminat”, dış ticaret işlemlerinde peşin olarak mal satışı sırasında ihracatçı ülkenin malı teslim etmemesi durumunda ödenen tutarın ülkeye iade edileceğini bildiren ve ihracatçı ülkenin güvenilir bir bankasının taahhüdünü kapsayan teminattır. Dış ticaret işlemlerinde farklı ülkelerde bulunan taraflar için bankalar, yurt dışındaki muhabir bankaları üzerinden teminat mektubu taleplerini kontrgaranti göndererek yerine getirirler.

Teminat Mektubu Masrafı

Teminat mektupları komisyon karşılığında hazırlanır. Komisyon bedeli garanti altına alınması gereken bedele göre değişkenlik gösterir. Teminat mektubu komisyon ücretleri BDDK’nın denetimindedir.

Teminat Mektubu Başvurusu

Teminat Mektubu başvurularınızı Türkiye Finans şubelerinden yapabilir ya da Türkiye Finans İnternet Şubesi üzerinden Dijital Teminat Mektubu başvurusunda bulunabilirsiniz.

Türkiye Finans Dijital Teminat Mektubunun Avantajları

Türkiye Finans müşterileri dijital bankacılık deneyimini teminat mektubu taleplerinde de yaşamaya devam ediyor. Bankamızda kullanılabilir uygun teminat mektubu limitiniz varsa taleplerinizi İnternet Şubemizden zaman kaybetmeden yapabilirsiniz.

  • Şubeye gelmeden; ofisten, evden her yerden talebinizi iletebilir, zamanınızı etkin kullanabilirsiniz
  • Kağıtsız bankacılık deneyimini yaşarsınız, işlemleriniz doğa dostu olarak gerçekleşir.

Eximbank Teminat Mektupları

Eximbank Kredileri; ihracat veya ihracata yönelik üretim yapan ya da geçmiş takvim yılında ihracat performansı belirli bir meblağın üzerinde olan firmalara ihracatın geliştirilmesi amacıyla Türk Eximbank tarafından kullandırılan finansman desteğidir.

Düşük maliyetli bu kredi programından yararlanabilmek için Türk Eximbank tarafından garanti olarak istenen ve kuruma hitaben düzenlenecek niyet ve teminat mektubu ihtiyaçlarınızı Türkiye Finans’tan temin edebilirsiniz.

Eximbank Teminat Mektubu taleplerinizi Türkiye Finans şubelerinden yapabilirsiniz.

Teminat Mektubu Başvurusu için Gerekli Belgeler

Teminat Mektubu başvurusu için gerekli belgeler sektörünüze, Teminat Mektubu amacınıza göre değişkenlik gösterebilir. İhtiyacınız olan bilgiyi Türkiye Finans şubelerinden alabilirsiniz. ​

İşlem Yapabileceğiniz Kanallar