Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Limit Güvence Sigortası

Limit Güvence Sigortası

​​​Limit Güvence Sigortası Nedir?

Bankamızda finansman limiti bulunan firma sahibi ya da ortağı gerçek kişi müşterilerimizin vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı açık olan limit borçlarını teminat altına alan Ferdi Kaza Sigortası ürünüdür.

Limit Güvence Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Limit güvence sigortasının avantajları:

 • Kaza sonucu vefat veya sürekli sakatlık vb. risklere karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına alır, gelecek kaygılarınızı hafifletebilirsiniz.
 •  Deprem nedeniyle vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Limit Güvence Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?

Limit güvence sigortasını size en yakın Türkiye Finans şubesinden yaptırabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Limit Güvence Sigortası Teminatları Nelerdir?

Vefat

Poliçe geçerlilik süresi içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalıyı vefat etmesi riskine karşı güvence altına alır.

Sürekli Sakatlık

Poliçe geçerlilik süresi içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalıyı  kaza tarihinden itibaren veya iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalmasına karşı güvence altına alır.

Deprem

Sigortalının deprem sonucu vefat etmesi veya sürekli sakat kalması risklerine karşı güvence altına alır.

Hukuksal Koruma

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan bir kaza neticesinde sigortalının vefatı hariç vuku bulan bir riziko nedeniyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde hukuki haklarını korumak amacıyla; avukatlık ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti vb. yargılama giderleri poliçe süresince poliçede yazılı limitlerce teminat altına alınmaktadır.

Limit Güvence Sigortası Teminat ve Prim Tutarı Ne Kadar?

Teminat tutarı, 25.000 TL ile 7.000.000 TL arasında seçilebilmekte olup prim tutarı ise seçilen teminat tutarına göre değişkenlik göstermektedir.

Hasar Halinde İstenilen Evraklar Nelerdir?

 • Tazminat Dilekçesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Otopsi Raporu
 • Ölüm Belgesi
 • Veraset İlamı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • ​Vefat Edenin Gelir Belgesi
 • Savcılık Dosyası (Tutanaklar)
 • IBAN Bilgisi

*Hasar oluş şekline göre sigorta şirketi yukarıdaki evraklara ek olarak farklı evraklar da talep edebilir.

Limit Güvence Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Sigortalısı 18 – 65 yaş arasında olan tüm gerçek kişiler Limit Güvence Ferdi Kaza Sigortası yaptırabilir.

Limit Güvence Sigortası Poliçesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir. 

Hangi Sigorta Şirketi Aracılığıyla Sunulmaktadır?

Limit Güvence Sigortası, HDI Katılım Sigorta A.Ş. şirketi aracılığıyla sunulmaktadır.

Genel Şartlar Nelerdir?

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.