BES Fonları

Esnek Alternatif Fon

  • Faizsiz yatırımı tercih eden, orta risk alabilen yatırımcılar tarafından tercih edilir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları ve benzeri faizsiz enstrümanlara yatırım yapar.
  • Uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Amerikan Doları cinsi faizsiz tahvillere, yatırım stratejisine uygun olarak Katılım Endeksinde yer alan hisse senetlerine de yatırım yapabilmektedir.

Alternatif Standart Fon

  • Bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan ve faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılara sunulmak amacıyla kurulmuş düşük riskli bir fondur.
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz iç borçlanma senetlerine, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına, katılım hesaplarına ve özel sektör kira sertifikaları gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapar.

Altın Fon

  • Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları getirilerinden faydalanmayı amaçlayan ve faizsiz para/sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı tercih edenler için uygundur.
  • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.
  • İlgili döviz kuru ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişimler portföy getirisi üzerinde belirleyicidir.