Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

BES Fonları

BES Fonları

​​​​Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  • Faizsiz yatırımı tercih eden, orta risk alabilen yatırımcılar tarafından tercih edilir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları ve benzeri faizsiz enstrümanlara yatırım yapar.
  • Uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Amerikan Doları cinsi faizsiz tahvillere, yatırım stratejisine uygun olarak Katılım Endeksinde yer alan hisse senetlerine de yatırım yapabilmektedir.

Katılım Standart E​meklilik Yatırım Fonu

  • Bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan ve faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılara sunulmak amacıyla kurulmuş düşük riskli bir fondur.
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz iç borçlanma senetlerine, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına, katılım hesaplarına ve özel sektör kira sertifikaları gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapar.

Altın Emeklilik Yatırım Fonu​

  • Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları getirilerinden faydalanmayı amaçlayan ve faizsiz para/sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı tercih edenler için uygundur.
  • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.
  • İlgili döviz kuru ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişimler portföy getirisi üzerinde belirleyicidir.