Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

BES Yenilikleri Nelerdir?

​​​​​ Mevcutta BES'i olan katılımcılar da Otomatik Katılım Sistemi'ne dahil olacaklar mı?

Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da, 45 yaş altındaki kamu ve özel sektör çalışanları yeni sisteme dahil olacaklar.

Sistemden cayma hakkı bulunuyor mu?

Çalışanlar, emeklilik planına dahil edildiklerinin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde cayma hakkına sahipler.

Cayma süresinden sonra da sistemden ayrılma imkanı var mı?

Katılımcılar cayma süresinden sonra da sistemden diledikleri zaman ayrılabilirler.

Mevcut bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım Sistemi'ne aktarılabilecek mi?

Mevcut sözleşmeler Otomatik Katılım Sistemi'ne aktarılamayacaktır.

Otomatik Katılım Sistemi'nde %25 devlet katkısı olacak mı?

Evet, %25 devlet katkısı avantajı Otomatik Katılım Sistemi'nde de aynı koşul ve şartlar ile geçerli olacak.

Ne kadar katkı payı ödenecek? Bu tutar değişebilecek mi?

Ödenecek katkı payları, çalışanların prime esas kazançlarının %3'ü oranında olup, her ay maaştan otomatik olarak kesilecektir. Çalışan işvereninden daha yüksek tutarda kesinti yapılmasını talep edebilir.

Katkı payı ödemelerine ara verilebilir mi?

Katkı payı ödemeye ara verme talep edilebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren en çok 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini takiben tekrar ara verme talebinde bulunulması mümkündür. Ara verme talebi en geç ücret ödeme gününden üç iş günü öncesine kadar iletilmelidir. Bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınabilir.

Herhangi bir kesinti olacak mı?

Sistemde fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir kesinti olmayacak.

Devlet katkısı hak ediş sürelerinde değişiklik olacak mı?

Mevcut devlet katkısı hak ediş süreleri yeni sistemde de aynen geçerli olacak.

  • 3 yıl dolmadan sistemden ayrılma durumunda devlet katkısına hak kazanılamıyor.
  • 3 yıl dolduktan sonra sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %15'ine hak kazanılıyor.
  • 6 yıl dolduğunda sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %35'ine hak kazanılıyor.
  • 10 yıl dolduğunda sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %60'ına hak kazanılıyor.
  • Emeklilik hakkının kazanılması durumunda (10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşının doldurulması) devlet katkısının %100'üne hak kazanılıyor.
Katılımcıların mevcut emeklilik sözleşmelerini sonlandırıp, sadece Otomatik Katılım Sistemi'nde devam etmeleri durumunda herhangi bir kayıpları olur mu?

Evet; sözleşme süresi, devlet katkısı vb. kazanılmış hakların kaybedilmemesi ve devlet katkısı kazançlarına esas sözleşme yürürlük süresinin devam etmesi için mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerinin devam ettirilmesini tavsiye ediyoruz.

Emekliliğe hak kazanma şartları mevcut BES sözleşmelerindeki durumla aynı mı?

Otomatik Katılım Sistemi ile emekliliğe hak kazanmak için yine 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Yani emekliliğe hak kazanma şartları konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Çalışanlar istedikleri emeklilik şirketini seçebilecekler mi?

Çalışılacak emeklilik şirketini işveren seçebiliyor.

Çalışanın iş yerini değiştirmesi durumunda nasıl bir uygulama olacak?

Mevcut bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın iş yerini değiştirmesi durumunda, yeni iş yeri Otomatik Katılım Sistemi'ne geçmişse, çalışanın sözleşme süresi, birikimi ve getirisi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılacak.

Yeni iş yerinde Otomatik Katılım Sistemi'ne geçiş yapılmadıysa çalışanlar, eğer talep ederlerse önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında, katkı payı ödemeye devam edebilirler.

Fon seçimi çalışanlar tarafından yapılabilecek mi?

Katkı payları cayma süresince çalışan veya işverence tercih edilen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilecektir. Emeklilik şirketleri, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacaktır. Çalışanlar cayma süresi sonunda başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılma talebinde bulunabilecektir.