Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

İnsan Kaynakları Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikalarımız
  • ​​​Türkiye Finans​ olarak, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda misyon, vizyon ve değerlerimizi benimseyen, yetkin insan kaynağını oluşturmayı hedefliyoruz.
  • Çalışanlarımızın başarısını ve mutluluğunu artırma, güçlü kurum kültürümüzü yaygınlaştırma ve etkin bir iletişim kanalı oluşturma vizyonu ile hareket ediyoruz.
  • Bankamızda, ortak akıl oluşturmak ve tek ses olmak için “BİR Olmak” felsefesi ve motivasyonuyla hareket ediyor, “BİR” olmanın beraberinde başarıyı getireceğine inanıyoruz.
  • Nitelikli iş gücünün öncelikli tercihi olmak için; Katılım Bankacılığı prensip ve ilkeleri doğrultusunda çalışan, gelişmeye ve ilerlemeye açık, dinamik ve katılımcı çalışma koşulları yaratabilen bir banka kültürü ile hareket ediyoruz.
  • Geleceğin yöneticilerini kendi çalışanlarımızdan yetiştirme ilkesiyle hareket ediyor, tüm çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerini sağlayacak kariyer hedeflerini belirlemeleri için gereken bütün desteği sağlıyoruz.
  • Adil ve şeffaf performans değerlendirme ölçütleri ile tüm çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek seviyede tutuyor, mesleki ve kişisel gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitimleri almaları için destek veriyoruz. ​​