Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Sıkça Sorulan Sorular

Faizsiz sistemin dünya üzerinde örnekleri var mıdır?
​​
 • ​Bugün dünya üzerinde 4 tanesi Türkiye’de olmak üzere100’ün üzerinde faizsiz sistemle çalışan banka bulunmaktadır.
 • Türkiye’de Katılım Bankası olarak adlandırılan faizsiz sistemle çalışan bankalar, sanıldığının aksine sadece Müslüman ülkelerde değil başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın pek çok noktasında bulunur. Bununla beraber Müslüman olduğu halde faizsiz sistemle çalışan bankaya sahip olmayan ülkeler de vardır.
 • Citibank, Union Bank of Switzerland, Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen pek çok finans kuruluşu bünyelerinde faizsiz bankacılık birimi kurmuştur.
 • ​​ ​​
Katılım Bankalarının ülke ekonomisine katkıları nelerdir?
 • ​ Katılım Bankaları faiz hassasiyeti nedeniyle kayıt dışı kalan fonları sisteme kazandırır.
 • Sisteme kazandırılan fonlar tasarruf sahibine sağladığı kazancın yanı sıra reel sektöre kaynak aktararak ekonominin büyümesine katkı sağlar.
 • Reel sektörün doğrudan fonlanması istihdamın sürekliliği ve artışını olumlu yönde etkiler.
 • Elde edilen kazancın vergilendirilmesi kamu maliyesine katkı sağlar.
Katılım Bankaları da mevduata güvence veriliyor mu?
 • ​​ 5411 sayılı bankacılık kanunu ile tüm bankalardaki mevduatların 150.000 TL'lik kısmı TMSF güvencesi altına alınmıştır.
 • Katılım Bankaları da bankacılık sistemine dahil olduğu için aynı şartlar geçerlidir.
Bu sistemde, bankalarda görülen faiz, açık pozisyon, kur riskleri gibi temel riskler var mıdır?
 • ​ Katılım Bankaları, topladıkları fonları çalışma prensipleri gereği, faizli işlem yapılan bankalar arası piyasada ve bono-tahvil piyasasında değerlendirmez. Bu nedenle faizlerin kriz zamanlarındaki anormal yükselişleri Katılım Bankalarını etkilemez.
 • Katılım Bankaları’nın topladıkları fonların çok büyük bölümünü döviz hesapları oluşturur. USD ya da EURO cinsinden toplanan fonlar yine USD ve EURO olarak, TL fonları da TL olarak kullandırıldığı için açık pozisyon oluşmaz ve kur riski taşımaz.
 • Bu durum, esas aldıkları faizsiz finansman prensipleri itibariyle Katılım Bankalarındaki tasarruflar için fiili bir güvence oluşturur.
Bankalar yasasına tabi olmanın katılım bankalarına faydası nedir?
 • ​​​​ Bankalar Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile katılım bankaları faizsiz esasa dayalı banka statüsü kazanmıştır.
 • Böylece, bu kurumlar tarafından verilen teminat mektupları ve çekler diğer bankalar tarafından verilenlerle aynı niteliğe kavuşmuş ve Katılım Bankalarına vergi tahsil yetkisi gibi çeşitli yetkiler de verilmiştir.
Faiz ile kâr payının farkı nedir?
 • ​ Faiz, belirli bir miktardaki anaparanın belirli bir vadede, belirli bir oranda elde ettiği getiridir. Borç verenin vadeyi ve oranı belirlediği, alanın da kabul ettiği bir uzlaşma söz konusudur.
 • Faizsiz çalışma esasına dayalı kâr payı ise, taraflarca belirlenen vadeye kadar ticari veya sınai bir ekonomik faaliyette kullanılan anaparanın elde ettiği kârın, vadesi geldiğinde anlaşılan oranda taraflara dağıtılan kısmıdır.
 • Faizin aksine kâr payı esasına göre çalışan sistemde vade geldiğinde anaparanın ne kadar kazandıracağı belirli değildir. Kredilendirilen projelerden zarar edilmesi de ihtimal dahilindedir.
 • Kâr payı ile faiz arasındaki temel fark, faizde anaparanın vade sonundaki kazancı taahhüt edilirken, kâr payında kazancın destek verilen projelerin verimliliğine göre oluşmasıdır.
  Müşterileriniz kimlerdir? Genelde belli bir kesimle mi çalışıyorsunuz?

  Katılım bankaları oldukça geniş bir müşteri profiline sahiptir. Tasarruflarını faiz sisteminin dışında değerlendirmek isteyen, finansman ihtiyaçlarında da aynı hassasiyeti gösteren yatırımcıların yanı sıra yüksek getiri beklentisi olan, farklı yatırım ve finansman enstrümanları arayan yatırımcılar da bankamızın müşterileri arasındadır.

  Kâr dağıtım mekanizması nasıl çalışıyor?
  • ​ Katılma hesaplarına dağıtılacak kâr belirlenirken, hesabın açılması, kurumca işletilmesi ve sonunda kâr veya zarar ilavesiyle çekilmesi safhalarında ayrı değer ölçüleri kullanılır:

  Birim Değeri

  • Katılma hesaplarının kurum tarafından işletilmesi sonucu kâr veya zarar edildiğinde değişen bir ağırlık birimidir. Katılma hesaplarının oluşturduğu havuzun kâr-zarar gelişimini yansıtır.
  • Kurumun katılma hesaplarına fon kabul ettiği ilk gün için birim değer 100 olarak alınır. Birim değeri, Katılım Bankalarında günlük olarak hesaplanır ve her gün elde edilen kâr veya zararın ilavesiyle yeniden açıklanır.
  • Birim değerin yüksekliği fonun kârlılığını gösterir.

  Hesap Değeri

  • Hesap değeri, katılma hesabı fonlarına para yatıran kişilerin bu fonda mevcut aktiflere katılma oranıdır.
  • Her bir hesap için; hesaba para eklendikçe değeri artan, çekildikçe azalan bir katsayıdır.
  • Yatırılan paranın hesap değeri o günkü birim değere bölünerek bulunur.

  Birim-Hesap Değeri

  • Birim değer ile hesap değerinin çarpılması sonucu bulunan ve katılma hesabı akdi sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği meblağı gösterir.
  • Hesabın açıldığı gündeki birim-hesap değeri hesabın kendisine eşittir.
  • Fonun işletilmesi sonucu kâr elde edildiğinde birim değer yükselir. Yeni birim değerin, hesap değeri ile çarpımı sonucu yeni birim- hesap değeri belirlenir. Belirlenen tutar fon sahibinin vade sonunda hak iddia edebileceği anapara ve kârının toplamını gösterir.

  Örnek 1:

  • Bir müşteri kurum nezdinde açtırdığı katılma hesabına 1.000.000 TL yatırmıştır. Paranın yatırıldığı gün geçerli olan birim değeri 100 ise,
  • Hesap değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000
  • Birim-hesap değeri = 10.000 * 100 = 1.000.000 TL

  Örnek 2:

  • Fonun işletilmesi sonucu kâr ettiğini ve birim değerin 105 olduğunu varsayalım. Bu durumda vade sonunda;
  • Hesap değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000
  • Birim-hesap değeri = 10.000 * 105 = 1.050.000 TL.
  • Müşterimiz vade sonunda 50.000 TL kâr etmiştir.
  • Vade sonunda elde edilen 50.000 TL kâr, paranın yatırıldığı havuzun kâr paylaşım oranına göre müşteri ve Banka arasında pay edilir.
  ​​​