Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

KVK Hakkında Bilgilendirme

​Başvuru Usulü

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, Türkiye Finans şubelerine yazılı olarak kimliğini tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile teslim edebilir, noter kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderebilir, güvenli elektronik imza ile turkiyefinans@hs03.kep.tr adresinden iletilebilir.

Bu kapsamdaki başvurular Türkiye Finans tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

​​