Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Hakem Heyeti Başvuruları

​​​​Bireys​el Müşteri Hakem Heyeti

​Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, katılım bankalarının bireysel müşterileri ile bu bankalar arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulmuş bir uzlaştırma heyetidir.

İlgili tebliği indirmek için tıklayın​.

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti bilgi broşürünü indirmek için tıklayın

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti başvuru formunu indirmek için ​ tıklayın.

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti; sermaye piyasası faaliyetinde bulunan Birlik üyelerinin (aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları), kendi aralarında veya müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan ve müşterilerin zarar, ziyan ve tazmin talepli uyuşmazlıklarının değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bünyesinde kurulmuş bir Heyettir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Hakem Heyeti yönergesi ve başvuru formu için tıklayınız.