Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Sıkça Sorulan Sorular

Konut bedelinin en fazla ne kadarı için finansman desteği kullanılabilirim?

​​​​Satın alacağınız konut için ekspertiz firmalarının belirlediği ve bankamızca uygun görülen ekspertiz değerinin %80​’i kadar finansman desteği kullanabilirsiniz.

Ekspertiz ücreti nedir?
 • ​ Konut finansmanı (konut kredisi) * başvurularında, konutun değerinin tespiti için, anlaşmalı firmalardan eksper talep edilir.

 • Ekspertiz ücreti eksper tarafından verilen hizmetin bedelidir.

 • Ekspertiz ücreti finansman desteği başvurusunda bulunan müşterilerimizden tahsil edilir.

Mortgage finansmanı (mortgage kredisi) * için en fazla kaç ay vade yapılabilir?

​​Bankamızdaki uygulamada mortgage kredileri için uygulanan maksimum vade süresi 120 aydır.​

Mortgage finansmanı (mortgage kredisi) * için gerekli belgeler nelerdir?
 • ​​​Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifaklı tapu
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet
 • Gelir belgesi / Maaş bordrosu
 • İkametgah belgesi / Son 3 aya ait olmak üzere isme kayıtlı fatura
İnşaatı devam eden projeler için konut finansmanı (konut kredisi) * kullanılabilir mi?

​​İlgili proje eğer Bankamız ile anlaşmalı ise, henüz tamamlanmamış projedeki daireler için anlaşılan kâr oranları ile konut finansmanı kullanılabilir.

Konut finansmanının (konut kredisinin) * erken ödenmesi/kapanması durumundaki ücret politikası nedir?
 • ​​​​Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'una ve Konut Finansmanı (Konut Kredisi) * Sözleşmeleri Yönetmeliği'ne göre tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir ya da birden fazla taksiti vadesinden önce ödemesi durumunda konut finansmanı (konut kredisi) * kuruluşları tarafından erken ödeme tazminatı talep edilebilir.

 • Erken ödeme tazminatı oranı, erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde % 1'i, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise % 2'si kadardır.

Cayma Hakkı nedir?
 • Ön ödemeli konut finansmanlarında (konut kredilerinde) * tüketiciler on dört gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkında sahiptir.​

 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. 

 • Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Ekspertiz ve ipotek tesis ücreti ne kadardır? Konut üzerindeki ipoteği kaldırmak istediğimde (fek) ne kadar ücret ödemeliyim?
 • ​​Ekspertiz ve ipotek tesis ücreti, değerlemeyi yapan ekspertiz firması ile ipoteği tesis eden firmanın Bankamız'a faturalandırdığı tutar kadardır.

 • İpotek fek masrafı alınmamaktadır.