Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Özel Durum Açıklamaları

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ("KAP") ilettiği özel durum açıklamalarına ve diğer bildirimlerine KAP’ın İnternet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İşbu KAP’ın İnternet sitesine bağlantı verme işlemi, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 24. Maddesinin 4. fıkrasınca Bankamızın yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.