Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kira Sertifikası İhraçları

​​​

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2023)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 14.09.2023 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuş olup başvurulmuştur. 22 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzu onaylamış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaya sunulan ve Kurul tarafından onaylanan izahname dokümanları aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı​​

Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı​​
Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Eki 1

İhraççı Bilgi Dokümanı Eki 2

İhraççı Bilgi Dokümanı Eki 3

Halka Arz

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 22.11.2023 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı 1. tertip kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 22.11.2023 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 187 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı 2. tertip kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 22.11.2023 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 188 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı 3. tertip kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaylanan İzahname Özet

Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme

Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Tam Metin​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 22.11.2023 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 198 gün vadeli 750.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.000.000.000.- Türk Lirasına yükseltilebilecek 4. tertip kira sertifikası ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan ihraç dokümanları aşağıda yer almaktadır.

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme

Değişikliklerin Derc Edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı Tam Metni​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza FormuŞirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.06.2024 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 98 gün vadeli, 500 milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza FormuNiteliklik Yatırımcıya İhraç

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.06.2024 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 98 gün vadeli, 500 milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.​

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu
15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2022-1)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 04.10.2022 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuş olup başvurumuz 09.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaylı  Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı

Onaylı İzahname Ekleri 1

Onaylı İzahname Ekleri 2

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 349 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 351 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 359 gün vadeli, 1.2 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu


 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 336 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu


 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 350 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 303 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 287 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.000​ TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu


 


 


 


Halka Arz

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 203 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 217 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni - 1

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni - 2

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 215 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni - 1

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni - 2

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021-1)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 18.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı
Onaya Sunulan İzahname Ekleri 1
Onaya Sunulan İzahname Ekleri 2

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021-1)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin başvurumuz 17.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır, Kurul onayına sunulan ve onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 
 

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaya Sunulan İzahname Ekleri 1

Onaya Sunulan İzahname Ekleri 2 

Onaya SunulanSermaye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İzahname Ekleri 1

Onaylı İzahname Ekleri 2

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İzahname Özet Kısmı 

 

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 145 gün vadeli 400.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan SPAN EK 1

Onaya Sunulan SPAN EK 2

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı SPAN Ek-1

Onaylı SPAN Ek-2

Onaylı İzahname Özet

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 140 gün vadeli 300.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı SPAN Ek-1

Onaylı SPAN Ek-2

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 159 gün vadeli 400.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İzahname Özet

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 168 gün vadeli 300.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 208 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Su​nulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 201 gün vadeli 600.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Su​nulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 224 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Su​nulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni​​

Değişikliklerin Derc Edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza FormuNitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 450 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

450.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 400 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

400.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

200.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 56 gün vadeli, 400 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

400.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 40 gün vadeli, 700 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

700.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 66 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 40 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 203 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 44 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 58 gün vadeli, 750 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

750.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 65 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 850 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

850.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 51 gün vadeli, 750 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

750.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 84 gün vadeli, 350 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

350.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 49 gün vadeli, 300 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

300.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 355 gün vadeli, 1.2 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.200.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 343 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 357 gün vadeli, 1.1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.100.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​​​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


450.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

​​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.03.2018 tarih ve 14/405 sayılı karar ile onaylanan,  yurtdışında satılmak üzere 450.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

450.000.000 ABD dolar tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2015 tarih ve 8/349 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 210 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

210.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ​​

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.02.2014 tarih ve 3/110 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıl vadeli 800 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

800.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 150 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

150.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.04.2014 tarih ve 11/358 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD dolar tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2013)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.04.2013 tarih ve 14/483 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi