​​​

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 20.10.2017 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak doküman ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurulun 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı toplantısında onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

 
 
Onaylı İhraççı Özet Bilgi
 
İzahname Ekleri

 

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 26-27-28 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 174 gün vadeli, 120 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 150 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 05-06-07 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 29.09.2016 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak doküman ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararıyla onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL ihraç tavanına kadar kira sertifikalarının 10.04.2017 tarihinden sonraki ihraçlarına ilişkin  düzenlenen ve imza altına alınan dokümanlar aşağıda yer almaktadır. (İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış dokümanlar olup 10.04.2017 tarihinden sonraki ilk kira sertifikası halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Belgelerin onaylı versiyonları ilgili ihraç bilgilerinin başlığı altındadır.)

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokumanı Güncelleme Metni 

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

​​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 80 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 133 gün vadeli, 48 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

48.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 85 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

85.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Halka Arz

​​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 50 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 80 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 15-16-17 Mart 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
 

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İcazet Belgesi 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 80 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

İcazet Belgesi 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 125 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

İcazet Belgesi 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak,  120 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak,  150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri 

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak,  70 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu

1.500.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 1.500.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 28.08.2015 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, 179 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 24-25 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı 

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu ​​​​

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 179 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

​Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 10-11 Şubat 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 178 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 17-18-20 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 171 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 26-27-28 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 179 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 9-10-11 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacaktır.​

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu

Bireysel Yatırımcı Talep Formu

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 75 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, sahipliğe dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

​100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

​70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

 
Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 125 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

125.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, sahipliğe dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

 
1.250.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2014 tarih ve 25/799 sayılı kararı ile onaylanan Şirketimiz tarafından 1.250.000.000 TL’ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilen, 179 gün vadeli 139 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 25-26 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kira Sertifikası Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilen, 179 gün vadeli 80 Milyon TL tutarlı, 3 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu

Bireysel Yatırımcı Talep Formu

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 18-19 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 178 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, 3 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının halka arz edilmek suretiyle ihracının yapılmasına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır: ​


İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ​

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu 

Bireysel Yatırımcı Talep Formu​​


Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 18-19 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır.” ​ ​​

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 60 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

60.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi
      
Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli 60 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

60.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 80 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 75 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 80 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​

Tahsisli İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında tahsisli olarak satışı yapılacak, 107 gün vadeli 250 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

250.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında tahsisli olarak satışı yapılacak, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​ ​​​

100.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.04.2013 tarih ve 13/441 sayılı kararı ile onaylanan Şirketimiz tarafından yurtiçinde 100.000.000 TL'na kadar kira sertifikasının halka arz edilmek suretiyle ihracının yapılmasına ilişkin dökümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi​

İhraççı Bilgi Dokümanı ​

Sermaye Piyasası Aracı Notu

TFKB Kira Sertifikası Bilgilendirme Dokümanı​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu​ ​​​

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2015 tarih ve 8/349 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 210 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

210.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ​​

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.02.2014 tarih ve 3/110 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıl vadeli 800 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

800.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 150 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

150.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.04.2014 tarih ve 11/358 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD dolar tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2013)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.04.2013 tarih ve 14/483 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi