Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

FESİH İHTARNAMESİ

​​FESHİ İHTAR EDEN :

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) (Saray Mahallesi, Sokullu Cd No:6, 34768 Ümraniye/İstanbul)

​​MUHATAP

(Müşteri ad-soyad-TC Kimlik No giriniz) (“Müşteri”) (Adres giriniz)

​​KONU

Aşağıda belirtilen hususlar ile fesih İhtarımızdan İbarettir.

​​AÇIKLAMALAR :

  • Sayın Müşterimiz, Döviz bürosu hesabı olarak kullandığınız bankamız hesaplarında A veya B grubu yetkili müessese faaliyet izin belgesi temin edilememiştir.
  • Bankamızda hesabı bulunan ilgili döviz büronuza ait A veya B grubu yetkili müessese faaliyet izin belgeniz bulunuyor ise 5 ( beş ) iş günü içerisinde şubenize giderek yetki belgenizi iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu süre sonunda bankamız ile imzalamış olduğunuz Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin (“Sözleşme” olarak anılacaktır), ilgili hükümleri uyarınca Sözleşme haklı nedenle derhal feshedilmiş olacaktır.
  • İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinde itibaren 5 iş günü içinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili müessese yetki belgesi ibraz edilmemesi halinde Sözleşmenizin fesih edilmiş olacağını, Banka’mız nezdindeki işlemlerinizin bu tarih itibariyle durdurulacağını ve Bankacılık hizmetlerinin sona erdirileceğini önemle ihtar ve ihbar ederiz.
  • Hesabınızda para bulunması ve hesaptaki paranın tasarrufunu engelleyen bir durum bulunmaması halinde; işbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını müteakip 5 (beş) işgünü içinde hesaptaki parayı çekmenizi, aksi halde alacaklı temerrüdüne düşeceğinizi, bu nedenle tevdi mahalli tayini için mahkemeye başvurulacağını ve hesap bakiyenizin tayin edilen tevdi mahalline yatırılacağını ve söz konusu işlemler sebebiyle doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masrafların tarafınıza yansıtılacağını ihtaren bildiririz.
  • Kiralık kasa sahibi olmanız halinde; işbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını müteakip 5 (beş) işgünü içinde kiralık kasayı boşaltmanız gerektiğini, aksi halde başkaca bir ihbarda bulunmaksızın masrafları tarafınıza ait olmak üzere noter huzurunda kasanın açılabileceğini ve boşaltılabileceğini, bu kapsamda yalnızca noter tarafından tutulan tutanağın esas sayılacağını bildiririz.
  • ​​Bankamızca tarafınıza banka kartı, çek vb. ürünlerin teslim edilmiş olması halinde; işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ tarihini takip eden beş (5) işgünü içinde Bankamıza iade edilmesini ihtaren bildiririz.

​​Keşideci

​​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.​​