Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Bankamızdan Duyurular

23.Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet30 Ağustos 2014

28.03.2014 Tarihinde Yapılacak 23.Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Ve Toplantı Gündemi Hakkında

Şirketimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 Cuma günü saat 14:30’da, Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Caddesi No: 139 34876 KARTAL/İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası 3.kat toplantı salonunda yapılacak ve gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bankamız finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu,  denetleme raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad.No:139 Kartal/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlüğünde ve şubelerinde hisse sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır. 

Hissedarların toplantıda hazır bulunmaları, toplantıya bizzat katılamayacak olanların ekte örneği yazılı bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. 

Genel kurul davetine/toplantısına ilişkin ilan Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanununun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 21.01.2014 tarihinde yapılan  “Kurumsal Temsilci İlanı”  gereğince bankamıza “Kurumsal Temsilci” olmak üzere başvuru olmamıştır.

Sayın hissedarlarımızın bilgi edinmeleri ve teşrifleri rica olunur. 

Toplantı gündemi için tıkl​ayın​.


 
Geri