Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Katılım Bankacılığı Sistemi

Katılım Bankacılığı Sistemi

​Katılım Bankacılığının Tarihsel Gelişimi

  • Günümüz Katılım Bankacılığı prensiplerinin uygulandığı ilk kurumsal yapılar para vakıflarıdır. İlk para vakfı İstanbul’un fethinden hemen sonra,1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 24.000 altın tutarı ile kuruldu. Vakıf, yeniçeri ocaklarına verilen etlerin temini için kasaplara finansman sağlıyordu.
  • Sayıları ve önemi giderek artan para vakıfları 19. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdü. Zamanla ekonomik hayat içindeki etkinliğini kaybetti ve ortadan kalktı.
  • 1972 yılında petrol gelirlerinin ani artışı ve yüksek likiditenin etkisi ile modern anlamda kurulan ilk faizsiz banka Nasser Social Bank, Kahire’de faaliyete geçti.
  • 1975 yılında 43 Müslüman ülkenin katılımı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.
  • 1983 yılında ülkemizdeki ilk Özel Finans Kurumları hayata geçti.
  • 2005 yılında gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ile Özel Finans Kurumları, Katılım Bankası adını aldı. Katılım Bankaları; faaliyetlerini yine aynı tarihten itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminde sürdürmektedir.