Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Bankamızdan Duyurular

Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Tebliği Kapsamında Verilen Faaliyet İzni Hak27 Ocak 2016

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Borsa Dışı Alım Satıma Aracılık yetki belgesinin yerine yeni faaliyet izinlerini içerir yetki belgesinin alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir:

  • Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
  • İşlem Aracılığı Faaliyeti
  • Portföy Aracılığı Faaliyeti
  • Sınırlı Saklama Hizmeti

Alınan izinler çerçevesinde Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2016 tarih, BNK-022 (109) sayılı yetki belgesi verilmiştir. Yetki belgesine ve ilgili tabloya aşağıdaki linkte yer verilmiştir.

İlgili Belge: http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=501040​ 


Geri