Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Bankamızdan Duyurular

10 YILLIK ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN DUYURU05 Şubat 2024

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. ​​

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2024 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan emanet, alacak ve katılım fonu bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Müşterilerimize önemle duyurulur​​.

Müşteri listesini görmek için tıklayın.​​​

Geri