Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

2016 yılında küresel ekonomi gündemi yoğun bir dönemden geçti. ABD Başkanlık seçimleri, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) fonlama oranına ilişkin hamleleri, İngiltere’nin Avrupa birliğinden çıkmasına ilişkin Brexit tartışmaları ve azalan petrol fiyatlarının yer aldığı yoğun bir gündem içerisinde 2016 yılı geride bırakıldı.

2016 yılının sonuna doğru FED, federal fonlama oranında artırıma gitmiştir. FED’in 2017’ye dair projeksiyonunda yaptığı revizyonda, 2017 yılında fonlama oranında daha fazla artışa gidebileceği beklentileri, gelişmekte olan ülke piyasalarına olan fon akışının zayıflamasına neden olmuştur. Ayrıca, ABD başkanlık seçimi ve bu seçimin sonucuna bağlı olarak sonrasında meydana gelebilecek politika değişikliklerinin oluşturduğu belirsizlik gelişmekte olan piyasalar için bir diğer faktör olmuştur.

2016 yılı, Avrupa ekonomisi için ılımlı büyüme koşulları altında geçmiştir. İngiltere’nin AB’den çıkma kararı piyasaları kısa süreli şaşkınlığa ve belirsizliğe itmesine rağmen, Avrupa ekonomisi öngörülere paralel büyümesini yıl boyunca sürdürmüştür.

2016 yılının başlarında 27 dolar seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatları yılın sonunda OPEC üyesi ülkelerinin 8 yılın ardından ilk kez üretimde kesintiye gitme kararının etkisiyle 55 dolar seviyesinin üzerine gelmiştir.

2016 yılında 2009 finansal krizinden bu yana dünya ticaretinin en düşük düzeyde büyümesi bekleniyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan yavaşlama, başta temel emtialar olmak üzere, talep ve beraberinde fiyat düşüşlerine neden olmuştur.

Türkiye çok yönlü risklere karşı güçlü duruşunu 2016 yılında da korumuştur.

2016 yılında Türkiye bankacılık sektörü, küresel koşullar kaynaklı dalgalanmaların ekonomiyi etkilemesini önlemek adına yıl boyunca proaktif adımlar atmış, ekonominin kararlı bir destekçisi olmuştur. Katılım bankacılığı ise reel ekonominin ihtiyaçlarına cevap vererek gelişme ve büyümesini sürdürmüş, sektörümüz çoğu finansal göstergede önceki dönemlerle uyumlu gelişme ve büyüme çizgisini ileriye taşımıştır.

Türkiye Finans, güçlüdür ve geleceğe hazırdır.

Uzun vadeli kârlı büyüme stratejisini, her türlü piyasa koşuluna uyumlaştırma yetkinliği ve gücü ile seçkinleşen Bankamız, 2016 yılında da finansal performans açısından istikrarlı duruşunu koruma çabasını en üst seviyede tutma başarısını göstermiştir.

Bu doğrultuda, yılı 296 milyon TL kâr ile tamamlayan Bankamız kârlılıkta 2015 yılına göre %13 artış sağlamıştır.

Özkaynaklarımız, 2016 yılsonunda geçtiğimiz yıla kıyasla %9 artarak 3,7 milyar TL büyüklüğe ulaşırken özkaynak kârlılığımız ise %8,4 seviyesine ulaşmıştır. 2016 yılında hayata geçirilen yeni sermaye düzenlemelerine rağmen Bankamız sermaye tabanını genişletmiş ve sermaye yeterlilik rasyosunu %15,6’ya yükseltmiştir.

2016 yılında, vizyoner bir bakış açısıyla attığımız kararlı adımlar ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yönetim ekiplerimizin, çalışanlarımızın ve birimlerimizin A’dan Z’ye geleceğe hazırlanmalarını olanaklı kılan bir süreci başlatmamızı ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetmemizi sağlamıştır.

Son tahlilde bu tedbirler, yakın, orta ve uzun vadede TFKB’yi güçlendirmenin yanı sıra, Türkiye ekonomisine katkısını pekiştiren, tüm paydaşları için artan oranda değer üreten bir Banka olmamızı sağlayacaktır.

2016 yılı performansımıza katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Saeed Mohammed A. ALGHAMDI
Yönetim Kurulu Başkanı