Genel Müdürün Mesajı

​Türkiye Finans Genel Müdürü olarak 1 Kasım 2016 tarihinde göreve başladıktan sonra sizlerle 2016 yıllık faaliyet raporunu paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Türkiye ve Türk Bankaları 2016’da ters esen rüzgarlara rağmen sağlam durdu...

2016 yılı, hem yerel hem de küresel olarak belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Yılın son çeyreğinde FED’in faiz artırımına dair giderek yoğunlaşan beklentiler gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarına ve yine bu ülkelerin para birimlerinde oynaklığın yükselmesine sebebiyet verdi. ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararı olan “Brexit” ise bu sene ön plana çıkan küresel siyasi belirsizlikler oldu. Avrupa, böyle bir ortamda uzun süredir beklenen ekonomik canlanmayı gerçekleştiremedi. Küresel bazdaki bu belirsizliklerin üzerine Türkiye, yurt içinde de beklenmedik şoklarla karşı karşıya kaldı. Türk halkının demokratik iradesi sayesinde bastırılan 15 Temmuz darbe girişimini müteakip S&P ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Bununla birlikte Türkiye ve Türk bankaları, güçlü temelleri yanında Türkiye Cumuhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da desteği sayesinde bu zorlukları başarıyla yönettiler.

Türkiye Finans olarak önceliklerimiz: sürdürülebilir kârlılık ve sağlıklı büyüme...

Türkiye Finans, 2016 yıl sonu itibarıyla 3.989 çalışanı, 286 şubesi ve büyüyen alternatif dağıtım kanallarıyla müşterilerine hizmet veren köklü bir finansal kuruluştur.

2016’da Türkiye Finans’ın toplam aktifleri 38,8 milyar TL’ye ulaştı. Aktiflerimizin içerisinde %70 paya sahip olan 27 milyar TL’lik kredi portföyümüzle reel ekonomiye verdiğimiz desteği sürdürdük. Aktif kalitesini önemseyerek aldığımız önlemlerin olumlu sonuçlarını şimdiden görmeye başladık. Müşterilerimize, taşıdıkları açık döviz pozisyonları gibi riskleri yönetmeleri konusunda danışmanlık yaparak ve gerektiğinde kredilerini yeniden yapılandırarak destek sağladık. Müşterilerimize yönelik bu desteğimizi önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam ettirmeye kararlıyız.

10 ayrı işlemde 1 milyar TL’ye ulaşan sukuk ihraçları ile çeşitlendirdiğimiz fonlama tabanımızın %54’ünü oluşturan toplanan fonlar 21 milyar TL’ye ulaştı.

2016 kârımızın tamamını Banka bünyesinde tutarak özkaynaklarımızı 3,7 milyar TL’ye ulaştırdık ve güçlü sermaye yapımızı koruduk. Böylece sermaye yeterlilik oranımızı 207 baz puan artışla %15,6’ya yükselttik. Sermaye benzeri kredi kullanımında sergilediğimiz proaktif yaklaşım, kurlarda görülen oynaklığın risk ağırlıklı kalemlerimiz üzerindeki olumsuz etkisine karşı doğal bir koruyucu görevi gördü.

Önümüzdeki dönemde Türkiye Finans olarak önceliğimiz, sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık olacaktır. Dengeli kredi büyümesi, aktif kalitesinin iyileştirilmesi, fonlama kaynaklarında artan çeşitlilikle beraber güçlü sermaye ve likidite pozisyonu, başarılı performansımızı sürdürmemiz için kilit öneme sahip parametreler olmaya devam edecektir.

2017’de daha güçlü bir Türkiye Finans...

Yerel ve küresel sıkıntılara rağmen Türkiye Finans; kurumsal değişimini gerektiği şekilde yöneterek kayda değer bir ilerleme ile gücünü kanıtladı. 2016’da elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından 2017’yi güven dolu ve güçlü bir finansal kuruluş olarak karşılıyoruz.

Stratejimiz; yenilikçi ve katılım bankacılığı ilkeleriyle uyumlu ürünler geliştirmek, her koşulda öncelikli olarak müşterilerimizi düşünmek, tüm segmentlerde müşteri tabanımızı genişletmek ve hissedarlarımız ve Türkiye ekonomisi için değer üretmektir.

Daha iyi bir gelecek için hissedarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz...

Türkiye’de katılım bankacılığının öncüsü olan Türkiye Finans, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sürekli ilerlemeyi kendine düstur edinmiştir.

2017 yılında planladığımız geliştirmeler sayesinde daha da müşteri odaklı bir yaklaşımla tüm segmentlerde müşteri tabanımızı genişletmeye devam edeceğiz.

Hissedarlarımıza, müşterilerimize ve topluma sunduğumuz eşsiz katkıyı artırarak sürdüreceğiz. Teknolojimiz ve çalışanlarımız aracılığıyla ekonomiyi ara vermeden destekleyeceğiz. Müşterilerimiz kaliteli ürünlerimiz ve hizmetlerimizin yanında, onlara sağladığımız benzersiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmaya da devam edecekler. Güçlü, güvenilir ve şeffaf bir finansal kuruluş olmanın yanında katılım bankacılığı ilkelerine olan bağlılımızı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle değerli emekleri için çalışanlarımıza ve kesintisiz destekleri için hissedarlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Wael Abdulaziz A. RAIES
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür