Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle
Genel Müdürün Mesajı

​​Değerli Paydaşlarımız,

2019 yılının üçüncü çeyreğinde perakende ürün yelpazemizi, dijitalleşme odaklı yenilikçi ürün ve hizmetlerle tazelemeye devam ettik. Müşteri beklentilerini net biçimde algılamaya odaklanan yaklaşımımızın sonucu olarak, katılım bankacılığının erişim alanını genişletmeye yönelik tercihli ürün paketleri ve kampanyaları oluşturduk.

Şube dışı ATM ağımızın 9.000 ATM'ye ulaşması, müşteri erişimimizi artırdı ve TFKB'yi en büyük ikinci ATM ağına sahip banka haline getirdi. Öte yandan, müşterilerimize sunduğumuz bu hizmetten ücret almamaya devam ediyoruz.

Ayrıca, müşterilerimizin daha cazip kâr payı ile e-katılma hesabı açabildiği TL e-katılma teklifimizi farklılaştırmanın yanı sıra, bireysel kredi ve taşıt finansmanına da odaklandık.

2019 yılının üçüncü çeyreği sonu itibariyle 50,7 milyar TL değerinde bir bilanço ile desteklenen bankanın mevduatı 37 milyar TL'ye, yani yükümlülüklerinin %72'sinden fazlasına ulaşmış durumda. Sermaye Yeterlilik Oranımız ise %17,7 seviyesinde gücünü koruyor.

Ticari müşterilerimiz içinse, yenilenebilir enerji projelerine odaklanarak proje finansmanındaki büyümemizi hızlandırdık. Rüzgâr enerjisinden güneş enerjisi santrallerine kadar hazırlık aşamasında birçok projemiz var.

Yılın ilk yarısında açtığımız 4 yeni şubenin ardından, Kars ve Eskişehir Çarşı bireysel bankacılık ve Trakya ticari bankacılık şube açılışlarıyla büyümemizi sürdürdük.

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara hızla daha fazla dijital ve faydalı teklif sunmak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Çabalarımıza katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza ve güvenlerini bizden esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

Saygılarımla,

Wael Abdulaziz RAIES
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

​​​​​