​​​​​​​​​Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca Bankalar, yıl sonu ve ara dönem faaliyet raporlarını kamuya açıklandıktan sonra kendi İnternet sayfalarında yayımlamak ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların ulaşımına açık tutmak zorundadır.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyet raporları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.​​​​​

2016 Yılı Faliyet Raporu (PDF)  
2016 Yılı Faliyet Raporu  

“Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, 31.03.2016 itibarı ile ara dönem faaliyet raporları finansal raporların 7.Bölümü olarak yayınlanacaktır.​​​

Bu kapsamda ara dönem faaliyet raporlarımıza, ilgili hesap dönemine ait Finansal Raporlar/Bağımsız Denetim Raporları​ bölümünden ulaşabilirsiniz.