Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Tezgahüstü Türev İşlemleri ve Dayanak Varlıklar

Tezgahüstü Türev İşlemleri ve Dayanak Varlıklar

​​​​​​Forward, ithalat ya da ihracat yapan firmaların kur riskini yönetmelerini sağlayan bir dış ticaret sözleşmesidir.

Sözleşme; ithalat ya da ihracat yapan firmaların alım ve satım işlemlerinde döviz kurlarında yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi için istenilen para birimindeki döviz kurunu belirli bir işlem tarihi ve vadesiyle sabitler.

Forward İşleminin Avantajları

  • Forward işlemleri kur riskinizi yönetmenizi sağlar.
  • Döviz kurundaki dalgalanmaların ya da spekülatif yaklaşımların yaratacağı zararı engeller.

Forward İşleminin Özellikleri

  • Forward işlemlerinde taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Tarafların sorumluluğu vade sonunda teslimat işleminin gerçekleşmesi ile sona erer.
  • Vade sonunu beklemeden ters yönlü işlemle (satımsa alım, alımsa satım) ilgili pozisyonun kapatılarak sorumluluğun sona erdirilmesi mümkündür
  • Forward işlemlerinin ters işlem ile sonlandırılması durumunda banka lehine oluşacak gelir %5 oranında BSMV'ye tabidir (6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu). BSMV tutarı müşteriden tahsil edilir.
  • Forward işlemlerinin teminat oranları döviz piyasasında yaşanan dalgalanma derecesine göre değişiklik göstermektedir.
  • Tam mükellef gerçek kişilerin yapmış olduğu Forward işlemler  %10 oranında stopaja tabidir.
İşlem Türüİşleme Konu Dayanak Varlık
​Vaad Band Forward Vaadi, Bariyerli-Bariyersiz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Emtia Alım-Satım Opsiyonu ( Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer), Diğer) ​
​Kar Payı DeğişimiUSD/EUR/TRY/CHF
​Çapraz Kur Değişimi(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) ​
SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza verilen “Portföy Aracılığı Yetki Belgesi” kapsamında Bankamızca sunulan Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar​> listesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. 

Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar​ Listesi  ​

Konuyla ilgili icazet belgesine ulaşmak için tıklayınız.