Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulaması

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulaması

BIST'in 395 No.lu genelgesi ile BIST Hisse Senedi Piyasasında (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç) gerçekleşen işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette verilen emirler ve işlemler, Borsa tarafından tanımlanmış ve bu tip emir ve işlem yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirler getirilmiştir.

Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller

Kendinden kendine işlemler: Bir seans boyunca, o seanstaki BIST Hisse Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50'si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir hisse senedinde;

  • Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının, aynı hisse senedinde gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
  • Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının, aynı hisse senedinde gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
  • Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının hisse senedinde gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının hisse senedinde gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının [yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının] yüzde 40 ve üzerinde olması koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Parçalanmış Aktif Emirlerle Gerçekleştirilen İşlemler

Bir seans boyunca herhangi bir hisse senedinin sırasında, yatırımcının;

  • Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletmesi,
  • (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbını bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,
  • (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerinin sayısının, aynı hisse senedinde gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Uygulanacak Tedbirler

BIST gözetim ve denetim faaliyeti kapsamında yukarıda belirtilen fiilleri işleyen yatırımcıları tespit etmesi durumda aşağıda belirtilen beş değişik tedbiri uygulayacaktır.