Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle
Kira Sertifikası (Sukuk)

​​​​​​​Kira Sertifikaları, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun menkul kıymetlerdir.

Satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi nedeniyle daha korunaklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle özellikle Katılım Bankacılığı müşterileri için güvenli bir yatırım alternatifidir.

Kira sertifikalarının; sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine dayalı, alım-satıma dayalı, ortaklığa dayalı ve eser sözleşmesine dayalı olmak üzere farklı türleri mevcut olmakla birlikte yatırımcılara vade sonunda alacakları getiri oranını yatırım öncesinde kesin olarak sunabilmekte olup sabit getiri avantajına sahiptir.

Devlet Kira Sertifikaları

Devlet Kira Sertifikaları; T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla ihraç edilir.

HMVKŞ'nin kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına ihraç ettiği Devlet Kira Sertifikaları, sahiplerinin payları oranında kira geliri elde etmesini sağlayan menkul kıymetlerdir. ​

Devlet Kira Sertifikalarının Özellikleri

 • Devlet Kira Sertifikaları T.C. Hazine Müsteşarlığı güvencesi altındadır.
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından kira sertifikası sahiplerine, payları oranında kira gelirleri ve kira sertifikası bedelleri dağıtılır.
 • Kira Sertifikaları Borsa İstanbul'da işlem görmeleri nedeniyle vadeden önce kısmen veya tamamen nakde dönme imkanı bulunmaktadır.
 • Kira Sertifikalarının işlem fiyatları günlük olarak Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarında ilan edilir.
 • Devlet Kira Sertifikaları ile ilgili detaylı bilgilere www.hazine.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TF Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikaları

TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, satın alıp kiralamak suretiyle devralınan veya adına yönetilen varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına ihraç ettiği Kira Sertifikaları, sahiplerinin payları oranında kira geliri elde etmesini sağlar.

TF Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikalarının Özellikleri

 • ​TF Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikaları sabit getirili ve kuponlu olarak ihraç edilir.
 • İhraç süresi bir yıldan kısa ya da bir yıldan daha uzun olabilir.
 • İhraç sonrasında Türkiye Finans şubeleri aracılığı ile ikincil piyasada alım-satımı yapılabilir.
 • TF Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikalarının halka arzı ile ilgili bilgiler ihraç öncesi satış kanallarımız aracılığı ile müşterilerimize duyurulur.
 • Halka arz ile ilgili detaylı bilgilere www.tfvarlikkiralama.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kira Sertifikaları Nasıl Vergilendirilir?

Kira sertifikaları, kısa vadeli katılım hesaplarına oranla daha düşük stopaja tabi olması sebebiyle vergi avantajına sahiptir.

 • Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin kira sertifikası alım satımından ve kira ödemesinden oluşan gelirleri %15 gelir vergisi stopajına tabidir.
 • Gerçek kişi yatırımcılar için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç etmiş olduğu sukuklar’da %10 stopaj kesintisi bulumaktayken Bankamızın ihraç etmiş olduğu sukuklarda %15 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır. İlgili vergi nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.​
 • Anonim, limitet ve komandit şirketler, SPK'ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için kira sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden oluşan gelirler için gelir vergisi stopajı %0'dır.
 • Yukarıda tanımlanan kategorilerin dışında kalanlar %15​ oranında stopaj vergisine tabidir. Ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
 • BSMV mükellefi kurumların kira sertifikası alım satım gelirleri üzerinden %1, kira ödemesi üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekmektedir.
 • Yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranı 1 ile 5 yıl arasında vade yapısına bağlı olarak değişiklik gösterirken, 5 yıl ve üzeri kira sertifikalarında stopaj %0’dır.

S​ahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Genel Yapısı

Kira Sertifikaları Genel Yapısı​ ​