Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kira Sertifikası (Sukuk)

Kira Sertifikası (Sukuk)

​​​​​​Kira Sertifikası (Sukuk) Nedir?

Kira Sertifikası (Sukuk), her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun bir yatırım aracıdır.

Kira Sertifikasının (Sukuk) Özellikleri Nelerdir?

 • Kira Sertifikası (Sukuk) satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi nedeniyle daha korunaklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle özellikle Katılım Bankacılığı müşterileri için güvenli bir yatırım alternatifidir.
 • Kira Sertifikası (Sukuk) yatırımcılara vade sonunda alacakları getiri oranını yatırım öncesinde kesin olarak sunar.
 • Orta ve uzun vadede sabit getiri sağlayan bir yatırım aracıdır.
 • Kira sertifikalarının sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine dayalı, alım-satıma dayalı, ortaklığa dayalı ve eser sözleşmesine dayalı olmak üzere farklı türleri vardır.

Kira Sertifikası (Sukuk) Nasıl Alınır?

 • ​Kira Sertifikaları halka arz edilerek satılır. Satın alma işlemini duyurulan talep toplama tarihinde yapabilirsiniz.
 • Bankamız üzerinden Kira Sertifikası almak için bir yatırım hesabı sahibi olmanız gerekir.
 • Kira Sertifikası alım-satım işlemlerinizi Türkiye Finans İnternet Şubes​i​, Mobil Şube ve TFXTarget üzerinden yapabilirsiniz.
 • İşlemlerinizi Türkiye Finans İnternet Şubesi, Mobil Şube ve TFXTarget​ aracılığı ile iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında gerçekleştirebilirsiniz.

Kira Sertifikası (Sukuk) Kazancı Nedir?

 • Kira Sertifikaları yatırımcılar için sabit kira gelirlerine dayalı ve korumalı bir gelir imkânı sunar.
 • Kira Sertifikası getirisi oranları ihraç bazında değişiklik göstermektedir.
 • Türkiye Finans tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında %5 stopaj kesintisi yapılır. İlgili vergi nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.
 • Kira sertifikaları BİST’te kote edilmiştir ve ikinci el piyasada likidite imkânına sahiptir.
 • Yatırımcılar sahip oldukları kira sertifikalarının bir kısmını ya da tamamını vadesinden önce nakde çevirebilirler.
 • Türkiye Finans Kira Sertifikalarının güncel oranları ve Kira Sertifikası getirisi hesaplama için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ Kira Sertifikaları

Türkiye Finans Kira Sertifikası, Türkiye Finans Varlık Kiralama tarafından satın alıp kiralamak suretiyle devralınan veya adına yönetilen varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına ihraç ettiği Kira Sertifikaları ile sahiplerinin payları oranında kira geliri elde etmesini sağlar.

Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ Kira Sertifikaları Özellikleri

 • Türkiye Finans Kira Sertifikası sabit getirili ve kuponlu olarak ihraç edilir.
 • İhraç süresi bir yıldan kısa ya da bir yıldan daha uzun olabilir.
 • İhraç sonrasında Türkiye Finans şubeleri aracılığı ile ikincil piyasada alım-satımı yapılabilir.
 • Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ Kira Sertifikalarının halka arzı ile ilgili bilgiler ihraç öncesi satış kanallarımız aracılığı ile müşterilerimize duyurulur.
 • Halka arz ile ilgili detaylı bilgilere www.tfvarlikkiralama.com.tr​ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kira Sertifikaları (Sukuk) Nasıl Vergilendirilir?

 • Kira sertifikaları, kısa vadeli katılım hesaplarına oranla daha düşük stopaja tabi olması sebebiyle vergi avantajına sahiptir.
 • ​Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin kira sertifikası alım satımından ve kira ödemesinden oluşan gelirleri %5 gelir vergisi stopajına tabidir.
 • Gerçek kişi yatırımcılar için %5 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.
 • Anonim, limitet ve komandit şirketler, SPK'ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için kira sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden oluşan gelirler için gelir vergisi stopajı %0'dır.
 • Yukarıda tanımlanan kategorilerin dışında kalanlar %5 oranında stopaj vergisine tabidir. Ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
 • BSMV mükellefi kurumların kira sertifikası alım satım gelirleri üzerinden %1, kira ödemesi üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekmektedir.
 • Yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranı 1 ile 5 yıl arasında vade yapısına bağlı olarak değişiklik gösterirken, 5 yıl ve üzeri kira sertifikalarında stopaj %0’dır.

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Nedir?

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya Varlık Kiralama Şirketi adına yönetilmek üzere Varlık Kiralama Şirketi tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen yatırım araçlarıdır.

Varlık Kiralama Şirketi sertifika satarak fon toplar. Toplanan fon ile varlık veya hakkı satın alarak kaynak şirkete geri kiralar. Toplanan kira gelirleri Kira Sertifikası sahiplerine dağıtılır.

Kira Sertifikaları Genel Yapısı​ ​

Devlet Kira Sertifikaları Nedir?

Devlet Kira Sertifikaları T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin payları oranında Kira Sertifikası getirisi elde etmesini sağlayan menkul kıymetlerdir.

HMVKŞ tarafından, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla ihraç edilir.

Devlet Kira Sertifikalarının Özellikleri

 • Devlet Kira Sertifikaları T.C. Hazine Müsteşarlığı güvencesi altındadır.
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından Kira Sertifikası sahiplerine, payları oranında kira gelirleri ve Kira Sertifikası bedelleri dağıtılır.
 • Kira Sertifikaları Borsa İstanbul'da işlem görmeleri nedeniyle vadeden önce kısmen veya tamamen nakde dönme imkanı bulunmaktadır.
 • Kira Sertifikalarının işlem fiyatları günlük olarak Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarında ilan edilir.
 • Devlet Kira Sertifikaları ile ilgili detaylı bilgilere www.hmb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.