Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Özel Hususlar

​​ Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği, yukarıda belirtilen ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini, yazılı teklif almak suretiyle satışa çıkarmıştır.

Bankamızın web sayfasında (www.turkiyefinans.com.tr), ilanlarında, tekliflerinde ve sair açıklamalarında, halihazır hukuki ve fiili durumları ile satışa sunulan gayrimenkuller için listede yeralan tüm bilgiler, herhangi bir taahhüt niteliğinde olmayıp tamamen alıcılar için genel tanım ve bilgi amaçlıdır.

Teklifler tüm şubelerimize ve aşağıda verilen Gayrimenkul@turkiyefinans.​com.tr e-mail adresine yazılı olarak yapılabilir. Şubelerimizin adres ve telefon bilgilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz hakkında ilave bilgi istenmesi veya yazılı teklif verilmesi durumunda, yazılı metinde taşınmazın ilan kodunun kesinlikle belirtilmesi hususu, herhangibir karışıklığa sebep verilmemesi adına önem arz etmektedir.

Gayrimenkullere ilişkin hukuki ve fiili gerekli tüm inceleme ve araştırmaların alıcı/teklif veren tarafından yapılması gerekmekte olup, gayrimenkulün hukuki ve fiili tüm durumları hakkında araştırma yaparak, görerek ve beğenerek teklifte bulunmuş sayılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Bankamızdan ileride hiçbir talebinin olmadığını teklif veren/alıcı peşinen kabul ederek teklifte bulunmuş olacaktır.

Tekliflerin bankamızca değerlendirilebilmesi için açıklanan muammen bedelin %5'i tutarındaki nakit teminatın ''gayrimenkul satışları teminat bedeli'' açıklamasıyla şubelerimize yatırılarak dekont fotokopisinin yazılı teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir. Bankamızın belirlediği/belirleyeceği teminatların yatırılması halinde teklif değerlendirilebilecektir.

Her bir gayrimenkul için açıklanan muammen bedel, satış işlemi için taahhüt niteliğinde olmayıp ilgililerden alınacak yazılı teklifler, bankamızca değerlendirildikten sonra olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır.

Aynı gayrimenkul için birden fazla teklif olduğu durumda, bankamız için en uygun teklif değerlendirilecektir. Bankamız, dilediği kişiye, dileği koşullarda satış yapma hususunda serbesttir.

Devir, ferağ ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, bankamız tarafından bildirilecek süre içerisinde, satış bedelinin tamamının nakden ve peşinen yapılması ve diğer maddi ve resmi yükümlülüklerin alıcı tarafından eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Teklifin bankamız tarafından olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde, yatırılan nakit teminat, teklif sahibine 10 gün içerisinde iade edilir. Teklif sahibinin, paranın iade edileceği 10 günlük süre ile ilgili olarak kâr payı ve benzeri sair ad altında bir hak ve talebi olmayacaktır. ​