Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Mevduat Sigortası

Mevduat Sigortası

​​​​​Mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesini garanti altına alır.

Sigorta Kapsamında Güvence Altına Alınan Katılım ​Fonları

Yurt içi şubelerde olmak şartıyla;

Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki,

  • ​TL, Döviz ve Kıymetli Maden cinsinden katılım fonu ve mevduatlar her bir katılım bankasında ve mevduat bankasında her bir ​kişi için 650.000 TL'ye kadar sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Katılım Fonları

  • Katılım bankalarının yurt dışı şubelerinde açılan katılım fonları sigorta kapsamı dışındadır.
  • Türkiye'de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren katılım bankalarında bulunan katılım fonları sigorta kapsamı dışındadır.
  • Katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasının kâr payları ortalaması üzerinde verilen aşırı kâr payları sigorta kapsamı dışındadır.
  • Katılım bankalarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden katılım fonu kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

Sigortada Kapsamında Yapılacak Ödemeler

  • Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır.
  • Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar ise bakiyeleri üzerinden dikkate alınır.
  • Döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden, altın cinsinden hesaplar için İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı esas alınarak belirlenir. ​

Tasarruf ​Mevduat Sigorta Fonu tarafından yayınlanan bildirime ulaşmak için tıklayınız. ​