Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

İthalat

​​​Peşin Ödemeli İthalat

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının mal teslimini ödemeden sonra gerçekleştirdiği ithalat türüdür.

Ödeme peşin yapıldığı için ithalatçıya indirim, ihracatçıya ise finansman avantajı sağlar.

Mal Mukabili İthalat

İthalatçı satın aldığı malın bedelini, malın teslim alınmasından sonra satış sözleşmesinde gösterilen vadede ihracatçıya öder.

İthalatçı açısından riski en az ve en cazip ödeme sistemidir.

İhracatçının riski ise ödenmenin bir banka garantisine bağlanmasıyla en aza indirilir.

Vesaik Mukabili İthalat

İthalatçı, sevk belgelerinin kabulünü veya ödemesini gerçekleştirmeden malları teslim alamaz. Belgeler ithalatçının bankasına gönderilir.

İhracatçı, ödeme yapılmadan belgelerin ithalatçıya teslim edilmeyeceğini bilir.

İthalat Akreditifi

İthalat Akreditifi; alıcının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (amir banka), belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya ödeme yapacağını, yazılı olarak taahhüt etmesidir

Akreditifin Avantajları

  • Belge ibrazının şart olması hem alıcı hem de satıcı açısından güven yaratır.
  • Akreditifi açan banka ödemeyi, ihracatçının yüklemeyi zamanında ve akreditif koşullarına uygun şekilde yaptığını kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde yapar.
  • İhracatçı açısından finansman kolaylığı sağlar.
  • Bankalar, Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar isimli 600 sayılı broşürüne tabidir.

Kabul/Aval Kredili İthalat

İthalat bedelinin düzenlenen poliçe ile vadeli olarak ödenmesini sağlayan Kabul Kredisi ve ödemeyi banka garantisi altına alan Aval Kredisi, dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlayan bir uygulamadır.

Bu ödeme şeklinde ödemeler akreditifli, vesaik mukabili ve mal mukabili ödeme şekillerine göre poliçe vadesinde gerçekleştirilir.