Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Finansman Yöntemleri

​Türkiye Finans, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını İslam Hukukunda yer alan akitleri kullanarak karşılar

İslam Hukukunda Kullanılan Akitler ve Kullanım Alanları

Murabaha

Bir malı peşin alıp vadeli satmaktır. Türkiye Finans, Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartı ürünlerinde işlemlerini murabaha akdi ile yürütür.

Mudarebe

Mudarebe taraflardan birinin sermaye diğerinin emek koyarak gerçekleştirdikleri bir ortaklık akdidir. Türkiye Finans, katılım
​ h​​​esapları ile ilgili işlemlerini müşterilerimizin sermaye bankamızın emek koyduğu mudarebe akdi ile gerçekleştirir.

Muşaraka

Muşaraka, taraflardan her ikisinin de sermayeye ya da hem sermaye hem emeğe katıldığı bir ortaklık akdidir. Türkiye Finans inşaat projeleri ve benzeri finansman taleplerini muşaraka akdi ile karşılar.

Karz-ı Hasen

Türkiye Finans kredi kartlarında nakit avans akdi karzı hasen ile yapılır. Karz niteliği taşıyan borçlanmalarda borçlanmanın gerçekleştiği zaman ile tahsilatın gerçekleştiği zaman arasında oluşan enflasyon farkı alınır. Enflasyon farkı TÜİK tarafından en son açıklanan TÜFE oranına göre hesaplanır.​

İstisna

Mal henüz ortada yok iken satış yapılmasını sağlayan akittir. Konut projelerinde maketten satış işlemleri istisna akdi ile gerçekleştirilir.