Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Türkiye Finans, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını İslam Hukukunda yer alan akitleri kullanarak karşılar

İslam Hukukunda Kullanılan Akitler ve Kullanım Alanları

Murabaha

Bir malı peşin alıp vadeli satmaktır. Türkiye Finans, Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartı ürünlerinde işlemlerini murabaha akdi ile yürütür.

Mudarebe

Mudarebe taraflardan birinin sermaye diğerinin emek koyarak gerçekleştirdikleri bir ortaklık akdidir. Türkiye Finans, katılım
​ h​​​esapları ile ilgili işlemlerini müşterilerimizin sermaye bankamızın emek koyduğu mudarebe akdi ile gerçekleştirir.

Muşaraka

Muşaraka, taraflardan her ikisinin de sermayeye ya da hem sermaye hem emeğe katıldığı bir ortaklık akdidir. Türkiye Finans inşaat projeleri ve benzeri finansman taleplerini muşaraka akdi ile karşılar.

Karz-ı Hasen

Verilen borcun aynı miktarda geri ödenmesidir. Türkiye Finans​​ kredi kartlarında nakit avans çekimi karz-ı hasen akdi ile yapılır. Müşterilerimiz çektiği tutarda nakit avansı aynı miktarda geri öder.

İstisna

Mal henüz ortada yok iken satış yapılmasını sağlayan akittir. Konut projelerinde maketten satış işlemleri istisna akdi ile gerçekleştirilir.

Teverruk

Teverruk; murabaha yoluyla vadeli satın alınan bir malın, müşterinin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ikincil piyasalarda nakde dönüştürülmesini sağlayan bir akittir.