Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Katılım Bankacılığı Sistemi ile İlgili Aklınıza Takılanlar

​​​​​Katılım Bankaları ile faizli sistemle çalışan bankalar arasında yapılan karşılaştırmalar yatırımcıların gözünde bazı soru işaretlerine neden olabilir.

Tüm kurumların bankacılık piyasasında rekabet halinde olduğu, aynı düzenleme ve denetleme mekanizmalarının oluşturduğu standartlarda ürün ve hizmet sunduğu göz önüne alındığında arada benzerliklerin olması kaçınılmazdır.

Ancak her iki sistem iş yapma modeli bakımından tamamen farklı prensiplerle çalışmaktadır.

Bu konu ile ilgili en çok akla takılan soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Katılım Bankaları tarafından verilen finansman ödeme planı gibi evraklar neden faizli sistem ile çalışan bankalarla benzer özellikler taşıyor?
 • ​Katılım Bankaları da tıpkı diğer bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun denetimi ve gözetimi altında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı ​olarak çalışmalarını yürütmektedir.
 • Bankaların müşterilerine sundukları sözleşme, ödeme planı gibi evrakların niteliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.
 • Faizli ya da faizsiz sistemle çalışan tüm bankalar bu standartlar çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Evraklar bu nedenle benzer özelliklere sahiptir.
Mal alımını belirleten evraklar üzerinde neden Katılım Bankasının ismi yer almıyor?
 • Bir katılım bankasından finansman desteği talebinde bulunan müşteriler öncelikle değerlendirme sürecinden geçer.
 • Değerlendirme sonuçlarının olumlu olması durumunda banka sistemde kayıtlı olacak şekilde müşteriye vekalet verir.
 • Bu vekalet müşterimizin satın alma işlemini bankamız adına vekil sıfatıyla gerçekleştirmesini sağlar.
 • İslam hukukuna göre evraklar üzerinde vekil olan kişinin adının olması yeterlidir.
Kâr payı oranları ile faiz oranlarının birbirine yakın olması nasıl açıklanabilir?
 • Katılım Bankaları, diğer bankalar gibi bankacılık piyasasında rekabet eder. Bu nedenle peşin alınan bir malın üzerine koyacağı kâr oranını piyasadan uzak şekilde belirleyemez.
 • Benzer finans ürünleri arasında tercih edilir durumda olmak için kâr oranları diğer bankaların oranları göz önüne alınarak belirlenir.
 • Katılım bankalarının murabaha işlemleri sonucunda elde ettikleri kâr Katılma Hesabı sahipleriyle paylaşılır.
Kâr Zarar ortaklığı esasına dayanan Ka​tılma Hesapları neden hiç zarar etmiyor?
 • Oldukça büyük miktarlardan oluşan Katılma Hesabı havuzları aynı zamanda çok sayıda müşterimizin finansman talebini karşılar.
 • Bir katılım bankasından finansman desteği talebinde bulunan müşteriler öncelikle değerlendirme sürecinden geçer. Uygun bulunan talepler finansman desteğinden yararlanır. Bu durum batan finansman taleplerini en aza indirir.
 • Katılma Hesabı havuzlarının büyük olması batan finansmanların oluşturacağı zarar etkisinin düşük olmasını sağlar.