Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Genel Müdürün Mesajı

Genel Müdürün Mesajı

​​​​​​​​Değerli Paydaşlarımız,​

​Pandeminin sosyal ve ekonomik açıdan yarattığı etkilere rağmen müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızın desteğiyle 2021 yılını başarıyla geride bırakıyoruz. Bu yılı pandeminin ilk dönemine kıyasla normalleşmenin başladığı; birçok sektörde gözle görülür hareketliliğin yaşandığı bir yıl olarak da değerlendirebiliriz.

Pandemiyle hızlı bir dönüşüme giren sosyal yapılar, alışkanlıkları değişen insanla birlikte evrilmeye devam ediyor. Dijitalleşen tüketici eğilimleri 7/24 online olan insanı, ihtiyaçları ve beklentileri noktasında çok daha talepkâr hale getirdi. Finansal hizmetlere de yer ve mekândan bağımsız olarak erişmek isteyen tüketici için Mayıs ayında yürürlüğe giren uzaktan müşteri edinimi yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönem pazarın büyümesine, finansal kapsayıcılığın genişlemesine ve rekabetin artmasına neden olurken, artan rekabet finansal kuruluşların müşterilerine farklı kanallardan mükemmel deneyim sunma becerilerini de geliştirdi. Bankacılıkta kuralları değiştiren tüm gelişmelere ilk uyum sağlayan banka olma iddiamızı uzaktan müşteri edinimi sürecinde de başarıyla ortaya koyduk. Gururla söylemek isterim ki, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde bu yeni döneme en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduk. ​

​Dijitalleşmenin gücünü arkamıza alarak süreçlerimizi mükemmelleştirmek, 7 gün 24 saat ihtiyacın doğduğu an doğduğu yerde taleplerinin karşılanmasını bekleyen kitlelere her kanaldan ulaşmak ve müşterilerimizin hayatlarında ek bir süreç, zahmet, zorluk yaratmadan hizmet sunmak insan odaklı dijital bankacılık anlayışımızın özünü oluşturuyor.

Bu bakış açısıyla, açık bankacılığın giderek önem kazandığı bir ortamda hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ile müşterilerimize geleceğe meydan okuyan iş modelleri sunuyoruz. Müşterilerimizin sadece bankamızın dijital kanallarından değil, iş birliği yaptığımız firmalar ve mobil platformlar üzerinden de müşterimiz olabilecekleri iş modelleri üretiyoruz. 2021 yılında müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz Extra Limit ürünümüz bunun en somut örneğidir. Uzaktan Müşteri Edinimi ile dijital finansman süreçlerini entegre ettiğimiz yepyeni iş modeli olan Extra Limit sektörde ilk olma özelliği de taşıyor. ​

Bir başka ilki de TFXTarget ürünümüz ile gerçekleştirdik. Her ölçekten yatırımcının kolaylıkla birikimlerini değerlendirmesine ve varlıklarını yönetebilmesine imkân tanıyan TFXTarget’a yerli/yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonu işlemleri alım satım özelliklerini de ekleyerek uygulamayı uçtan uca bir yatırım platformu haline getirdik. Bu sayede müşterilerimiz Apple, Tesla, Microsoft gibi uluslararası dev markaların hisse senetlerini alıp satabiliyorlar. Aynı zamanda ülkemizin en büyük yerel ve uluslararası markalarıyla iş birliği yapıp Hızlı Finansman ve Ödeme Noktaları kurduk. Görünmez bankacılık vizyonuna doğru ilerlediğimiz bu dönemde, Türkiye Finans olarak fark yaratan çalışmalarımızla geleceğin net bir resmini çizdiğimizi düşünüyorum.​

Türkiye Finans olarak üretimin gücüne inanıyor, ekonomimizin üretimle büyüyeceğini biliyoruz. Türkiye ardı ardına ihracat rekorlarına imza atarken biz her bulduğumuz fırsatta üretimin, ihracatın bayraktarlığını yapmayı sürdürüyor; Türkiye’nin yıllık 500 milyar dolar ihracat yapabileceğine dair inancımızı koruyoruz. 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz “Üretime Dönüş” buluşmalarına 2021 yılında hız vererek üretim ve ihracata olan inancımızı kamu ve özel sektörden liderlerle paylaşmaya devam ettik. Son olarak ihracatın Anadolu’daki başkentlerinden biri olan Gaziantep’teki buluşmamız, üretime dönüş stratejimizin en somut çıktısı oldu. Yeni dönemde de farklı sektörleri üretime çağıran buluşmalara devam etmeye kararlıyız. Türkiye’nin dört bir yanında ülkemizi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliği 2021 yılının son çeyreğinde etkisini daha fazla hissettirirken, bir katılım bankası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hem bireysel hem de ticari tarafta ülke ekonomisine verdiğimiz finansman desteğinde hız kesmedik. Banka olarak kullandırılan fonlarımızı yüzde 29, gayri nakdi finansmanlarımızı yüzde 55 büyütmemizde bu stratejinin payı büyük oldu. 2021 yılı tüm değişkenlere rağmen aktiflerimiz açısından da yüzde 42 büyüme gösterdiğimiz verimli bir yıl oldu. Ekonomiye sağladığımız destek 76 milyar TL’ye ulaşırken, aktif büyüklüğümüz 116 milyar TL’ye yükseldi.​

​İstikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın üretimle destekleneceğini biliyoruz. Ekonomik büyümenin temelinde büyük küçük demeden insanımızın alın teriyle verdiği emek mücadelesinin, yıllara meydan okuyan kuruş kuruş birikimlerinin payı büyük. Sürdürülebilir bir büyüme için Türk Lirası tasarrufların hem ülkemiz hem de sektörümüz için oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. İşte bu nedenle 2021 yılında piyasaların en dalgalı olduğu dönemler de dâhil olmak üzere Türk lirasına ve birikim yapmaya çağrıda bulunduk. Bu anlayışımızın bir göstergesi olarak müşterilerimizin emek ve özveri ile elde ettiği birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmelerine destek olmayı ve şartlar ne olursa olsun hızlı, kolay ve basit çözümlerimizle yanlarında olmayı hedefledik. İşte bu sebeple küçük birikim yoktur, bütün birikimler büyüktür ve çok değerlidir dedik. Toplanan fonlarımızı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 47 büyütürken finans yönetimimizi bu anlayışın üzerine kurduk. Bununla birlikte, sektörün ilk hibrit ürünü olarak değerlendirdiğimiz Bol Kepçe ürünümüz ile müşterilerimizin birikimlerini hem katılma hesabı hem de katılım finansın önemli yatırım enstrümanlarından kira sertifikasında değerlendirerek çift etkiyle koruma altına aldık. Müşterilerimizin Türk lirası birikimlerini yüksek getiriyle değerlendirebilecekleri ürünlerimiz sayesinde toplanan fonlar içerisinde Türk lirası fonlarımızı yüzde 37 arttırmamız son derece bilinçli bir tercihti ve bu sayede Türk Lirası likiditemizi başarıyla yönettik. Katılma hesaplarımızdaki yüzde 57’lik büyüme ise Türkiye Finans’ın fon kullandırım gücünü artıran bir diğer gelişme oldu.

​Tüm bu olumlu gelişmeler ışığında Türkiye Finans olarak 2022 yılında ilk 10 banka arasına girme hedefimizi koruyor; sürdürülebilir büyümeyi önceliğimizde tutuyoruz. Bankamızın ana stratejilerinden biri olan üretim, ticaret ve ihracata yatırım yapmayı sürdürerek bu alanlarda büyümenin öncülüğünü yapacağız. Toplumun farklı kesimlerini fonlamaya devam edecek; reel sektöre nakdi ve gayrinakdi finansman desteği sağlamayı önceliklendireceğiz. Bunu yaparken ülkemize ve insanımıza yatırım ya​pmaya, insan odaklı bankacılık anlayışı ile dijital bankacılığın müşterilerimize sunduğu potansiyeli bir araya getiren yenilikçi işler yapmaya devam edeceğiz.


Saygılarımla,

Murat Akşam​
​​Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür​​

​​​​​