Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kira Sertifikası İhraçları

​​​

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

​​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 5.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 10.08.2018 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan ve onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı

İzahname Ekleri 

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 119 gün vadeli, 180 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 270 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar 13 Eylül 2018 42/1051 tarih ve sayılı Sermaye Piyasası Kurulu toplantısında Kurulca onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

 Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2018 tarih ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 95 gün vadeli, 350 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 440 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12 Ekim 2018 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2018 tarih ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 97 gün vadeli, 270 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 350 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2018 tarih ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 94 gün vadeli, 230 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 340 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Aralık 2018 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2018 tarih ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 90 gün vadeli, 750 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 800 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Ocak 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2018 tarih ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 83 gün vadeli, 350 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 500 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2018 tarih ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 91 gün vadeli, 350 Milyon TL tutarlı (talep gelmesi durumunda 480 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Mart 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 92 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 99 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 105 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 140 gün vadeli 140 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

140.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 80 gün vadeli 350 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

350.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 76 gün vadeli 230 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

230.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 89 gün vadeli 300 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.09.2018 tarihi ve 42/1051 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 90 gün vadeli 350 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

350.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019-1)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 5.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 25.02.2019 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan doküman ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  28.03.2019 tarih ve 19/445 sayı ile onaylanmış dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraçcçı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

İzahname Ekleri

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılan 105 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılan, 85 gün vadeli 300 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılan, 55 gün vadeli 350 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

350.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 60 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 61 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 60 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Halka Arz

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz yöntemi ile ihraç edilecek, 95 gün vadeli 700 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi halinde 850 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Nisan 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz yöntemi ile ihraç edilecek, 90 gün vadeli 350 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi halinde 500 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14 Mayıs 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz yöntemi ile ihraç edilecek, 91 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı ve 179 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi halinde 600 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikalarının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14 Haziran 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz yöntemi ile ihraç edilecek, 91 gün vadeli 650 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi halinde 800 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) ve 179 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi halinde 200 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikalarının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

İhraççı Bilgi Dokümanı DeğişiklikleriKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi ve 19/445 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz yöntemi ile ihraç edilecek, 87 gün vadeli 400 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi halinde 600 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikalarının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07 Ağustos 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

İhraççı Bilgi Dokümanı DeğişiklikleriKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019-2)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 5.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 16.07.2019 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan doküman ve 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

İzahname Ekleri

Halka Arz
Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılan, 88 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi durumunda 225 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

İhraççı Bilgi Dokümanı DeğişiklikleriKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 88 gün vadeli, 450 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

İhraççı Bilgi Dokümanı DeğişiklikleriKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 94 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi durumunda 300 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek),  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

İhraççı Bilgi Dokümanı DeğişiklikleriKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 90 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı ve 178 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

İhraççı Bilgi Dokümanı DeğişiklikleriKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi durumunda 150 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri (Bölüm1)

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri (Bölüm2)

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri (Bölüm3)

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri (Bölüm4)

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi durumunda 225 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek) kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27 Mayıs 2020 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 60 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 84 gün vadeli 250 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

250.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 73 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 88 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 88 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 96 gün vadeli 400 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

400.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 68 gün vadeli 400 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

400.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 70 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarihi ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak 210 gün vadeli 450 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

450.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 62 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer alma​ktadır.

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belge​si

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 70 gün vadeli, 300 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer alma​ktadır.​
 

300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belge​si

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 210 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer alma​ktadır.​
 

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belge​si

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020-1)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 5.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 03.07.2020 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan dokümanlar ve 27.08.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokumanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Özet Bilgi

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

İzahname Ek-1

İzahname Ek-2

 

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 210 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 73 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 77 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 194 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 75 gün vadeli 200 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 96 gün vadeli 400 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

400.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 140 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 75 gün vadeli 650 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:
 

650.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Halka Arz
Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılan, 212 gün vadeli, 300 Milyon TL tutarlı (fazla talep gelmesi durumunda 450 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek), kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararla onaylanan 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılan, 222 gün vadeli, 800 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.10.2020 tarihinde onaylanmıştır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

İzahname Ekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020-2)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin başvurumuz 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır, Kurul onayına sunulan ve onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Özet Bilgi

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı 1. Parça

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı 2. Parça

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı Ekleri 1. Parça

İhraççı Bilgi Dokümanı Ekleri 2. Parça

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 180 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700 Milyon TL tutarına kadar arttırılabilecek, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup Kurul'un onayına arz edilmiştir.

Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısım

Onaya Sunulan İhtaççı Bilgi Dokümanı

İhraçcı Bilgi Dokumanı Değişiklikleri

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu 

Halka Arz

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 180 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 177 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700 Milyon TL tutarına kadar arttırılabilecek, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaylı İzahnamenin Özet Kısım

Onayalı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Değişikliklerin Derç Edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokumanı Değişiklikleri

Kira Sertifikası İhraç Sözleşmeleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli 750 Milyon TL tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL tutarına kadar arttırılabilecek, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaylı İhraçcı Özet Bilgi

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek 1

​​Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek 2

Onaylı İhraççı Bilgi Dokumanı Değişiklikleri

Değişikliklerin Derç Edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu 

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 108 gün vadeli 500 Milyon TL tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700 Milyon TL tutarına kadar arttırılabilecek, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaylı İhraçcı Özet Bilgi

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-1

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-2

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Değişikliklerin Derç Edildiği İhraçcı Bilgi Dokümanı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

 Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 172 gün vadeli 500 Milyon TL , kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaylı İhraçcı Özet Bilgi

Onaylı Sermaye  Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-1

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-2

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkıdan Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

 Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 158 gün vadeli 500 Milyon TL , kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 

Onaylı İhraçcı Özet Bilgi

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-1

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-2

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Değişikliklerin Derç Edildiği İhraçcı Bilgi Dokümanı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

 Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 207 gün vadeli 600 Milyon TL , kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 

Onaylı İhraçcı Özet Bilgi

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-1

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-2

Onaylı İhraçcı Bilgi Dökümanı Değişiklikleri

Kişisen Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

 Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 171 gün vadeli 500 Milyon TL , kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 

Onaylı İhraçcı Özet Bilgi

Onaylı İhraçcı Bilgi Dökümanı Değişiklikleri

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-1

Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek-2

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 77 gün vadeli, 300 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 84 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 77 gün vadeli, 600 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

600.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 84 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 75 gün vadeli, 750 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

750.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 70 gün vadeli, 300 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 58 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 77 gün vadeli, 600 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

600.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 700 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

700.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi; 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 72 gün vadeli, 800 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

800.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 89 gün vadeli, 1.3 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 101 gün vadeli, 850 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

850.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 65 gün vadeli, 1.3 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 65 gün vadeli, 600 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

600.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 258 gün vadeli, 400 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

 400.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararla onaylanan 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 48 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi;

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021-1)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 18.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı
Onaya Sunulan İzahname Ekleri 1
Onaya Sunulan İzahname Ekleri 2

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021-1)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 15.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin başvurumuz 17.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır, Kurul onayına sunulan ve onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 
 

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaya Sunulan İzahname Ekleri 1

Onaya Sunulan İzahname Ekleri 2 

Onaya SunulanSermaye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İzahname Ekleri 1

Onaylı İzahname Ekleri 2

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İzahname Özet Kısmı 

 

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 145 gün vadeli 400.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan SPAN EK 1

Onaya Sunulan SPAN EK 2

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı SPAN Ek-1

Onaylı SPAN Ek-2

Onaylı İzahname Özet

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 140 gün vadeli 300.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermeye Piyasası Aracı Notu

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı SPAN Ek-1

Onaylı SPAN Ek-2

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 159 gün vadeli 400.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İzahname Özet

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 168 gün vadeli 300.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Sunulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 208 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan dokümanlar aşağıda yer almaktadır

Onaya Su​nulan İzahname Özet

Onaya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onay Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Onaylı İzahname Özet

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Ekleri

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınaltma ve Açık Rıza Formu


Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 450 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

450.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 400 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

400.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 63 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

200.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 56 gün vadeli, 400 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

400.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 40 gün vadeli, 700 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

700.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 66 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 40 gün vadeli, 500 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

500.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu


Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanan 15.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 203 gün vadeli, 1 Milyar TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

1.000.000.0000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​​​​​​

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Açıklaması ve Açık Rıza Formu

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017)

​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 20.10.2017 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak doküman ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurulun 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı toplantısında onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır. 

​​Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

İzahname Ekleri​

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 26-27-28 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 174 gün vadeli, 120 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 150 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 05-06-07 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 200 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 250 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 06-07 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 120 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 150 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 02-03-04 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 200 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 150 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 90 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 130 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 81 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 200 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 27-30-31 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

​Sermaye Piyasası Aracı Notu ​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 81 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarlı, ek satış yöntemi ile halka arz satış tutarı 200 milyon TL tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​

​​
Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 212 gün vadeli, 50 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 343 gün vadeli, 98,1 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

98.100.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 174 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 90 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

90.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 78 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

 
2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 29.09.2016 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak doküman ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararıyla onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İhraççı Özet Bilgi

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL ihraç tavanına kadar kira sertifikalarının 10.04.2017 tarihinden sonraki ihraçlarına ilişkin  düzenlenen ve imza altına alınan dokümanlar aşağıda yer almaktadır. (İlgili dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış dokümanlar olup 10.04.2017 tarihinden sonraki ilk kira sertifikası halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Belgelerin onaylı versiyonları ilgili ihraç bilgilerinin başlığı altındadır.)

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokumanı Güncelleme Metni 

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

​​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 80 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 133 gün vadeli, 48 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

48.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 85 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

85.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Halka Arz

​​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 50 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 80 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 15-16-17 Mart 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
 

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İcazet Belgesi 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 80 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

İcazet Belgesi 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak, 175 gün vadeli, 125 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

İcazet Belgesi 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak,  120 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak,  150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri 

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.11.2016 tarih ve 33/1179 sayılı kararla onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz yöntemiyle yatırımcılara satılacak,  70 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu

1.500.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 1.500.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 28.08.2015 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu ​​

Halka Arz

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, 179 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 24-25 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı 

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu ​​​​

​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 179 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

​Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 10-11 Şubat 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 178 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 17-18-20 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi 

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu 

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 171 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 26-27-28 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu ​​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu 

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, yönetim sözleşmesine dayalı, 179 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 9-10-11 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacaktır.​

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu

Bireysel Yatırımcı Talep Formu

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

​​Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 75 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, sahipliğe dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

​100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

​70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

 
Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 125 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

125.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli, sahipliğe dayalı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli, 70 Milyon TL tutarlı kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
 

70.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi​

 
100.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.04.2013 tarih ve 13/441 sayılı kararı ile onaylanan Şirketimiz tarafından yurtiçinde 100.000.000 TL'na kadar kira sertifikasının halka arz edilmek suretiyle ihracının yapılmasına ilişkin dökümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi​

İhraççı Bilgi Dokümanı ​

Sermaye Piyasası Aracı Notu

TFKB Kira Sertifikası Bilgilendirme Dokümanı​

Bireysel Yatırımcı Talep Formu​ ​​​

450.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

​​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.03.2018 tarih ve 14/405 sayılı karar ile onaylanan,  yurtdışında satılmak üzere 450.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

450.000.000 ABD dolar tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2015 tarih ve 8/349 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 210 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

210.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ​​

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.02.2014 tarih ve 3/110 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıl vadeli 800 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

800.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 150 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

150.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.04.2014 tarih ve 11/358 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD dolar tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2013)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.04.2013 tarih ve 14/483 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi