Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

​​​​​​​​​​​Yurtiçi Kira Sertifikası İhraçları

  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, 1.500.000.000 TL'ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, 28.08.2015 tarihinde TF Varlık Kiralama A.Ş.  tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu aşağıda yer almaktadır.

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı​

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı kararıyla onaylanan 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilecek olan, 179 gün vadeli 150 Milyon TL tutarlı,  kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:    

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 24-25 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı​

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu

Bireysel Yatırımcı Talep Formu

  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2014 tarih ve 25/799 sayılı kararı ile onaylanan Şirketimiz tarafından 1.250.000.000 TL’ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilen, 179 gün vadeli 139 Milyon TL tutarlı, 3 ayda bir ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 25-26 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kira Sertifikası Talep Formu

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 60 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

60.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 178 gün vadeli 60 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

60.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında tahsisli olarak satışı yapılacak, 107 gün vadeli 250 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

250.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilen, 179 gün vadeli 80 Milyon TL tutarlı, 3 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

İhraçcı Özet Bilgi

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu

Bireysel Yatırımcı Talep Formu

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 18-19 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 80 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında tahsisli olarak satışı yapılacak, 100 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 75 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara satılacak, 179 gün vadeli 80 Milyon TL tutarlı, vade sonu tek kira getirisi ödemeli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 178 gün vadeli 100 Milyon TL tutarlı, 3 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının halka arz edilmek suretiyle ihracının yapılmasına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

İhraççı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı​

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu

Bireysel Yatırımcı Talep Formu​

Şirketimiz tarafından halka arz edilecek kira sertifikasının talep toplama işlemi 18-19 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.04.2013 tarih ve 13/441 sayılı kararı ile onaylanan Şirketimiz tarafından yurtiçinde 100.000.000 TL'na kadar kira sertifikasının halka arz edilmek suretiyle ihracının yapılmasına ilişkin dökümanlar aşağıda yer almaktadır.

İhraçcı Özet Bilgi

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

TFKB Kira Sertifikası Bilgilendirme Dokümanı

Kira Sertifikası Talep Formu

​​Yurtdışı Kira Sertifikası İhraçları

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2015 tarih ve 8/349 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 2.050.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 210 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

210.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.04.2014 tarih ve 11/358 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihraçları ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.02.2014 tarih ve 3/110 kararı ile onaylanan İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıl vadeli 800 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

800.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından kira sertifikalarının yurtdışında ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 3.000.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında satılacak, 5 yıla kadar vadeli 150 Milyon Malezya Ringgiti tutarlı, kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

150.000.000 Malezya Ringgiti tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.04.2013 tarih ve 14/483 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer aldığı, Şirketimiz tarafından yurtdışında satılmak üzere 500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracının İhraç Belgesi ve bu ihraç belgesi kapsamında ihracı yapılan 500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikasının Tertip İhraç Belgesi aşağıdaki gibidir:

500.000.000 ABD doları tutarına kadar kira sertifikası ihracına ilişkin İhraç Belgesi

500.000.000 ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi

Bu bölümde kullanılan dokümanları inceleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programının kurulu olması gerekmektedir. Bilgisayarınıza Adobe Acrobat Reader’ı yüklemek için tıklayın​.