Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kâr Paylaşımlı Finansman Güvence Sigortası

​​​​​​Kâr Paylaşımlı Katılım Sigortası - Finansman Güvencesi ile bireysel finansmanlarınız için 1.000.000 TL ye kadar vefat ve tam maluliyet sigorta teminatı sağlanmaktadır.

Özellikleri ve Kolaylıkları

  • 18-65 yaş arasında Türkiye'de yerleşik ve Türkiye Finans’ tan eşit taksit ödemeli bireysel finansman desteği kullanmışsanız, siz de Kâr Paylaşımlı Katılım Sigortası - Finansman Güvencesi'ne sahip olabilirsiniz.
  • Şubenizden online olarak anında poliçenizi düzenletebilirsiniz.
  • Finansman süresi ile uyumlu olarak 120 aya kadar poliçe düzenlenebilir.
  • Poliçe primi finansman vadesi, sigortalı yaşı, teminat tutarı ve sağlık beyanına göre hesaplanmaktadır.
  • Poliçe prim ödemelerinizi hesaptan ve kredi kartına peşin ve taksitli olarak yapabilirsiniz. (Kredi kartına taksitli ödemelerinizi Türkiye Finans kredi kartları ile gerçekleştirebilirsiniz.)​
  • ​Finansman süresine bağlı olarak 48 ay vadeye kadar taksit imkanı ile poliçe düzenlenebilir.
  • Kâr Paylaşımlı Katılım Sigortası - Finansman Güvencesi ürünündeki poliçeler katılım kâr payı hakkı elde eder.Katılım kâr payı, şirketin ilgili üründen teknik ve yatırım kârı elde etmesi durumunda takvim yıl sonlarında dağıtılır. (31.12)
  • Katılım kâr payı hak edebilmek için poliçenin iptal edilmemiş olması (erken kapama sebebiyle hariç), tazminat almamış olması (vefat ya da maluliyet) yeterlidir.
  • Poliçenin süresi bir takvim yılının ortasında bitse dahi, ilgili takvim yıl sonunda hak edilen oran kadar katılım kâr payı ödemesi yapılır. Katılım kâr payı ödemeleri nakit olarak kişinin Türkiye Finans‘ taki hesap numarasına yapılır.

Teminatlar

Vefat

Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının ölümünü ifade eder. Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı ölürse sigortacı, sigorta tazminatının kredi borç tutarı kadarını ilgili bankaya, varsa bakiye tutarı ise lehtarlara öder.

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet

Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve hâller içinde, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında tam ve daimi surette sakat kalması halinde, sigorta bedelinin Ferdi Kaza Ve Sürekli Sakatlık Ek Teminat Özel Şartları doğrultusunda hak sahibine ödenmesini ifade eder. %60 oranının üzerindeki sakatlık halleri tam sakatlık olarak değerlendirilir. %60 ve altındaki sakatlık halleri işbu teminatın kapsamı dışındadır.

Ek Teminatlar

Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi, Yer Kayması.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Sigortacılık Mevzuatı ve Ürün Genel Şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız.​