Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Finansman Güvence Sigortası

Finansman Güvence Sigortası

​​​​Finansman Güvence Sigortası; Bankamızdan kullanmış olduğunuz finansmanınızın vadesi boyunca ecelen vefat ve kaza sonucu tam ve daimi maluliyet durumlarında Finansman borcunuzu güvence altına alır.

Bu risklerden herhangi biri gerçekleşirse finansman borcunuzun tamamı bu poliçe ile ödenebilir.

Ödenecek tutarın finansman kalan borç tutarından fazla olması durumunda aşan miktar kanuni hak sahiplerine ödenir.

Teminatlar Nelerdir?

Vefat

Sigortalının bir kaza sonucu vefatı halinde önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sağlanan maddi güvencedir.

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet

Sigorta süresi içinde gerçekleşecek kaza sonucu olası maluliyet durumunda hasar tarihi itibariyle geçerli olan teminat tutarı ödenir.

İstem dışı İşsizlik Teminatı

Bordrolu çalışan sigortalının, işten çıkarma ihbarı tarihinde aynı iş yerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış olması ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması şartı aranır. İşsizlik ödeneğine hak kazanmış sigortalılar yararlanabilir.

Geçici İş Göremezlik Teminatı

Serbest meslek sahibi ve devlet memuru sigortalının poliçede belirtilen kaza veya herhangi bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmesi durumunda yararlanabileceği teminattır.

Gündelik Hastane Teminatı

Serbest meslek sahibi, emekli, öğrenci ve ev hanımı sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza veya hastalık sonucu uzun süren yatarak hastane tedavilerinin tazminat ödemesini kapsar.​

Finansman Güvence Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Vergi Avantajı

Ödenen primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

 • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
 • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

Poliçemi Nereden Yaptırabilirim?

Sigortanızı size en yakın Türkiye Finans şubesinden yaptırabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Finansman Güvence Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Finansman kullandırdığımız 18-65 yaş arası müşterilerimiz yaptırabilir. Ayrıca müşteri yaşı ve finansman vadesi toplam süresinin 70 yılı aşmaması gerekmektedir.

Finansman Güvence Sigortası Poliçesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Poliçe süresi, finansman vadesi ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.

Teminat ve Prim Tutarı Ne kadardır?

Poliçe teminat tutarı, finansman tutarı ile aynı olacak şekilde düzenlenmektedir. Prim tutarı ise; teminat tutarına göre değişkenlik göstermektedir.

Finansman Güvence Sigortası Hasar Halinde İstenilen Evraklar Nelerdir?
 • Poliçe Aslı
 • Vefat Beyan Formu
 • Verasat İlamı aslı veya yetkili kurum tarafındna tasdikli nüshası
 • Mernis Ölüm Tutanağı aslı veya Yetkili Kurum Tarafından Tasdikli Nüshası
 • Gömme İzin Kağıdı Aslı veya Yetkili Kurum Tarafından Tasdikli Nüshası
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus İdaresi tarafından) veya Yetkili Kurum Tarafından Tasdikli Nüshası
 • Resmi Kaza Tespit Tutanağı Aslı veya Yetkili Kurum Tarafından Tasdikli Nüshası
 • Doktor Raporu (Ölüm nedenini açıklayan)
 • Olaya göre istenebilecek diğer belgeler
Hangi Sigorta Şirketi Aracılığıyla Sunulmaktadır?

Finansman Güvence Sigortası, Bereket Emeklilik A.Ş. aracılığıyla sunulmaktadır.      

Genel Şartlar Nelerdir?

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.