​​​​Finansman Güvence Sigortası ile bireysel finansmanlarınız için 1.000.000 TL ye kadar vefat ve tam maluliyet sigorta teminatı sağlanmaktadır.

Özellikleri ve Kolaylıkları

  • 18-65 yaş arasında Türkiye'de yerleşik ve Türkiye Finans’ tan eşit taksit ödemeli bireysel finansman desteği kullanmışsanız, siz de Finansman Güvence Sigortası'na sahip olabilirsiniz.
  • Groupama Emeklilik A.Ş. ve Vakıf Emeklilik A.Ş. den dilediğinizi tercih edebilirisniz.
  • Groupama Emeklilik’ ten max. 750.000 TL ye kadar Vakıf Emeklilik’ ten max. 500.000 TL ye kadar şubenizden online olarak anında poliçenizi düzenletebilirsiniz. Bu tutarların üstü için 1.000.000 TL ye kadar olan talepleriniz check up şartı ile sigorta şirketi tarafından değerlendirilecektir.
  • Finansman süresi ile uyumlu olarak 120 aya kadar poliçe düzenlenebilir.
  • Poliçe primi finansman vadesi, sigortalı yaşı, teminat tutarı ve sağlık beyanına göre hesaplanmaktadır. (Sigorta şirketinin riziko kabul kriterleri de primi etkilemektedir.)
  • Poliçe prim ödemelerinizi hesaptan ve kredi kartına peşin ve taksitli olarak yapabilirsiniz. (Kredi kartına taksitli ödemelerinizi Türkiye Finans kredi kartları ile gerçekleştirebilirsiniz.)

Vakıf Emeklilik Sigorta Süreleri Tablosu​

Finansman/Sigorta Süresi​Ödeme ŞekliTam Maluliyette Bekleme Süresi?
<= 12 ayPeşin*Yok
>12 ayPeşin
12 taksit
24 taksit**
Yok

Groupama Emeklilik Sigorta Süreleri Tablosu​

Finansman/Sigorta Süresi Ödeme Şekli Tam Maluliyette Bekleme Süresi?
<6 ay Peşin*Yok
6>=,<12Peşin
6 taksit
Yok
>=12 ayPeşin
6 taksit
12 taksit
24 taksit**
Yok

*Finansman süresi 12 ay olursa peşin ve 12 taksit imkanı
**Finansman süresi 24 ay ve daha uzun olursa 24 taksit imkanı

Teminatlar

Vefat

Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının ölümünü ifade eder. Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı ölürse sigortacı, sigorta tazminatının kredi borç tutarı kadarını ilgili bankaya, varsa bakiye tutarı ise lehtarlara öder.

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet

Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve hâller içinde, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında tam ve daimi surette sakat kalması halinde, sigorta bedelinin Ferdi Kaza Ve Sürekli Sakatlık Ek Teminat Özel Şartları doğrultusunda hak sahibine ödenmesini ifade eder. %60 oranının üzerindeki sakatlık halleri tam sakatlık olarak değerlendirilir. %60 ve altındaki sakatlık halleri işbu teminatın kapsamı dışındadır.

Ek Teminatlar

Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi, Yer Kayması.

Check Up istenecek durumlar

Vakıf Emeklilik;

Sigortalı 46 yaşından küçük ve Finansman Teminat Tutarı 500.000 TL den büyük ise Sigortalı Yaşı 46 ve daha büyük ve Finansman Teminat Tutarı 300.000 TL den büyük ise Doktor Raporu(idrar tahlili dahil) , Akciğer Grafisi ,Tam kan sayımı, Sedimantasyon, Karaciğer fonksiyon testleri( SGOT- SGPT- GGT), Alkahalen Phosphate HDL, Bilirubin, Kreatinin veya üre değeri, Total Kolesterol, Trigliserides, LDL, Toplam protein albümin,EKG, Sağlık Beyan Formu

Groupama Emeklilik;

Finansman Teminat Tutarı 750.000 TL den büyük ise Sağlık Beyan Formu + Doktor Muayenesi + TIT + EKG + Eforlu EKG + Tam Kan Sayımı + Tek yönlü akciğer filmi + Biokimya + AIDS Testi

HEMEN BAŞVUR

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Sigortacılık Mevzuatı ve Ürün Genel Şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız.